"Diagonale" tegnet av Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo vant konkurransen om å tegne nytt bibliotek bak Operaen i Bjørvika.

Ledelsen i Bjørvika får strykkarakter

Dårlig anbudsstrategi og økte kostnader til administrasjon og ledelse er grunnen til budsjettsprekk på en halv milliard, viser rapporten som gir prosjektledelsen i Bjørvika hard refs.

Dagsavisen har fått innsyn i rapporten fra Holte Consulting, som har slått fast at det nye hovedbiblioteket kan bli en halv milliard kroner dyrere og bli forsinket til 2019.

Tirsdag ettermiddag sprakk nyheten om at det er alvorlige problemer i Byrådets prestisjeprosjekt i Bjørvika, der både bygging av Hovedbibliotek og nytt Munch-museum er på trappene. Etter to varsler om forsinkelser og vannlekkasje der så mye som 400 liter vann i sekundet rant ned i bygggegropa, satt kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) i gang en ekstern gjennomgang av prosjektet. Og dommen er knusende.

- Svakere enn forventet

Prosjektledelsen i ÅF Advansia (ÅFA), som utøver på oppdrag av Kulturbyggene i Bjørvika, får hard kritikk.

«Utviklingen i prosjektet viser at ÅFA har prestert svakere enn forventet», står det. Holte Consulting skriver at de observerer at sentrale medarbeidere som var med i forprosjektfasen har blitt usynlige videre, og at det ikke er tilstrekkelig kontinuitet i prosjektledelsen. ÅFA har ikke ønsket å kommentere dette overfor Dagsavisen.

Feil strategi

I rapporten pekes det på tre faktorer som har skapt budsjettsprekken:

  • Markeds- og enterprisestrategien har økt prisen med 115 millioner kroner
  • Innen overordnet ledelse, prosjektorganisasjonen, styringen og idriftssettelse har kostnadene økt med 103 millioner kroner
  • Byggeprosessen har også blitt 53 millioner dyrere

Disse forholdene utgjør til sammen 271 millioner kroner, som er satt til minimumsnivået for budsjettsprekken, som kan ende på en halv milliard kroner.

Forsinkelser til 84 mill.

På grunn av forsinkelsene i byggingen regner Holte Consulting med en merkostnad på 12 millioner kroner i måneden. Dersom forsinkelsen kun blir 7 måneder vil de totale kostnadene bli 84 millioner kroner. Holte presenterer også en mulighet for at forsinkelsen vil bli opptil et år, altså mot juletider 2019.

Et av grepene som må tas er å endre strategi rundt anbudene:

«Byggherre- og prosjektorganisasjonen har ikke lykkes med valgt anskaffelsesstrategi». Holte Consulting mener det som har drevet kostnadene opp er at prosjektledelsen har valgt å dele opp anbudene i flere ulike kontrakter, framfor å samle oppdragene. Dette har ført til «betydelig tidsbruk til koordineringsmøter, oppfølging og rapportering», heter det.

Dessuten skriver Holte at det har vært «dårlig respons på utlyste konkurranser og at mottatte tilbud ligger betydelig høyere enn budsjetterte priser».

Les også: - Uakseptabelt hemmelighold

Kommunikasjon

Som følger av at prosjektet har blitt dyrere enn planlagt, har det allerede vært iverksatt kutt. Før jul la Byrådet fram en sak der de redegjorde for at det ville være mulig å kutte 39 millioner kroner i byggeprosjektet.

Det framgår tydelig av rapporten at kommunikasjonen rundt kuttene Byrådsavdeling for kultur- og næring (KON) har gått inn for, har vært for dårlig.

«Det virker som om kuttene ikke er tilstrekkelig forankret og konsekvens oppfattet hos aktørene», står det i rapporten.

Holte Consulting anbefaler kulturbyråd Hallstein Bjercke å tydeliggjøre hva som er realistisk å få til innen de rammene som er gitt.

Bjercke ønsket ikke å kommentere denne saken overfor Dagsavisen i går, men sa til Dagsavisen tirsdag at han fortsatt vil bygge et nytt hovedbibliotek.

Både SV og Frp har uttalt til Dagsavisen at de ønsker en høring rundt byggeprosjektene i Bjørvika, og Bjercke har varslet en gjennomgang av prosessen rundt Munch-museet, som har samme prosjektledelse som Hovedbiblioteket. Leder i Oslo Frp, Camilla Wilhelmsen forteller at hun ikke er trygg på at dette er den siste budsjettsprekken vi vil se.

– Holte Consulting, som har kommet med de nye tallene, har også gjennomført de to kvalitetssikringene av prosjektet tidligere og funnet andre tall. Jeg ville kanskje latt noen andre gå gjennom dette enda en gang, sier hun.