Valgresultatet godkjent i Polen

Høyesterett i Polen har godkjent resultatet av presidentvalget i forrige måned, men bekrefter nærmere hundre tilfeller av feil og regelbrudd.

Valget endte med at president Andrzej Duda ble gjenvalgt med knapp margin. Opposisjonen klaget til høyesterett og krevde at resultatet måtte kjennes ugyldig.

Et av de viktigste ankepunktene var at Duda ifølge opposisjonen ble favorisert av Polens statlig kringkasting.

Les også: Polen og populismen

Til sammen mottok høyesterett over 5.800 klager på valget. De dreide seg blant annet om stemmesedler som ikke kom fram i tide og problemer med stemmegivningen for polakker bosatt i utlandet.

Domstolen har akseptert 93 av klagene, men disse irregularitetene skal ikke ha så stor betydning at de påvirker det endelige valgresultatet.

Les også: Derfor gir presidentvalget i Polen grunn til bekymring