Verden

Russere tror det kommer en ny mobilisering snart

Et flertall av russere i en meningsmåling tror det vil komme en runde nummer to med russisk mobilisering av soldater innen de neste tre månedene.

Mer enn halvparten av de spurte (56 prosent) tror at en runde nummer to med såkalt delvis mobilisering vil komme i løpet av de neste tre måneder, ifølge en meningsmåling fra det uavhengige russiske meningsmålingsinstituttet Levada.

15 prosent mener det definitivt vil skje, mens 41 prosent mener det er mulig.

– Hadde nok håpet å slippe

Spørsmålet om hvorvidt Russland vil iverksette en delvis mobilisering for å skaffe mange flere soldater til Ukraina-krigen, har vært stilt lenge.

En mobilisering av soldater vil innebære at tjenestedyktige kalles inn. Det så man i september, da 300.000 soldater ble kalt inn. Det er ikke populært i befolkningen. De siste månedene har russiske myndigheter lokket med høye lønninger for dem som verver seg. En mobilisering vil sitte langt inne, men vil trolig måtte skje før eller senere, mener eksperter.

Sjefforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sa nylig til Dagsavisen at russiske styrker har fått noen flere soldater til fronten i det siste.

– Alle som følger med på russisk side regner med at det kommer ny mobilisering på et eller annet tidspunkt, men Putin venter nok i det lengste, og hadde nok håpet å slippe det, sa Bukkvoll.

Signerte lov

Russlands president Vladimir Putin signerte i april en lov om å opprette et elektronisk mobiliseringssystem som skal gjøre mobilisering mer effektivt.

I tillegg til å gjøre innkalling til det militære mer effektivt tar systemet sikte på å lukke hull i den nåværende ordningen. Loven skal også gjøre det vanskeligere å unngå å bli innkalt.

Siden krigen startet har tusenvis av russere flyktet til utlandet i frykt for å bli mobilisert.

Men selv om et flertall tror det blir en delvis mobilisering, sier 31 prosent av de spurte at de ikke tror det kommer noen ny mobiliseringsrunde, ifølge Levada.

Levada-senteret blir av russiske myndigheter ansett som utenlandsk agent, og instituttet sier seg uavhengig av den russiske staten. Levada har gjort jevnlige målinger gjennom hele det siste året. Selv om disse undersøkelsene foretas med garanti om anonymitet, har senterets leder, Denis Volkov, tidligere understreket at slike målinger først og fremst viser hva folk ønsker å dele av sine meninger.


Mer fra Dagsavisen