Verden

Ser sammenheng mellom luftforurensning og psykiske lidelser

Å bo i byer med høy luftforurensning øker risikoen for depresjon og angst, hevder kinesiske forskere.

Et studie av 389.000 briter over ti år skal vise en sammenheng mellom forurenset luft og en økning i forekomsten av angst og depresjon, skriver The Daily Mail.

I løpet av det siste tiåret har 13.131 briter blitt diagnostisert med depresjon, mens 15.835 har fått diagnosen angst.

Analyser gjort av forskere ved Peking University i Beijing, viser at britene som var eksponert for den mest forurensede luften hadde 16 prosent større sjanse for å utvikle klinisk depresjon, og 11 prosent større sjanse for å utvikle angst, sammenlignet med de som levde i renere luft.

Til avisa sier Anna Hansell, epidemiolog ved Universitet i Leicester, at studiet gir ytterligere bevis for at luftforurensning kan påvirke hjernen. Og, at det å minske luftforurensningen kan ha en positiv effekt på mental helse.

– Denne velutførte nye studien fant sammenhenger mellom luftforurensning og angst og depresjon i Storbritannia, som har lavere luftforurensning enn mange andre land i verden.

---

Fakta om luftforurensning

  • Luftforurensning er blant de miljøfaktorene som bidrar mest til sykdom og død, både i Norge og i resten av verden.
  • I 2019 ble det beregnet at langvarig eksponering for finkornet svevestøv i uteluft bidro til ca. 4,1 millioner dødsfall på verdensbasis.
  • Selv om nivåene av luftforurensning er lavere i Norge enn i andre europeiske land, viser en norsk studie en sammenheng mellom disse lave nivåene av luftforurensning og dødelighet.
  • Fostre, små barn, eldre og personer med underliggende sykdommer er spesielt utsatt ved forurenset luft.

Kilde: FHI

---

Kobles til dødfødsler

Forskere ved Peking University fant også i fjor at nesten halvparten av alle dødfødsler i Asia, Afrika og Latin-Amerika, om lag én million, skyldes luftforurensning.

Analysen ble utført etter at forskere fant forurensede mikropartikler i lungene og hjernen til fostre, ifølge The Guardian.

– Å oppfylle Verdens helseorganisasjons anbefalinger om luftkvalitet kan forhindre et betydelig antall dødfødsler, sier forskerne, ledet av Dr. Tao Xue.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen