Verden

99 prosent av verdens befolkning puster inn forurenset luft

Hvert år dør over sju millioner mennesker over hele verden som følge av luftforurensning. Det opplyser Verdens helseorganisasjon i ny rapport.

Denne uka offentliggjorde WHO sin årlige rapport. Den er urovekkende lesning for klodens beboere.

Et rekordhøyt antall byer overvåker nå luftkvaliteten. Målinger fra de over 6.000 byene i 117 land viser at innbyggerne stadig puster inn usunne nivåer av fine partikler og nitrogendioksid. Det er befolkningen i lav- og mellominntektsland som lever under de høyeste eksponeringene.

Fint støv kan komme inn i lungene og blodet, påvirke luftveiene, øke faren for astma og gi skader på hjertet og blodårer. Slike skader kan for eksempel føre til hjerneslag.

– Luftforurensningen tar årlig livet av over sju millioner mennesker, fastslår WHOs direktør for folkehelsespørsmål Maria Neira.

Selv lave nivåer er skadelige

For fire år siden ga WHO ut en tilsvarende rapport. Den gangen fant de ut at over 90 prosent av verdens befolkning var berørt. Men siden har FN-organisasjonen senket grensene for forurensning som påvirker mennesker.

– Vi har fått økt kunnskap om at selv lave nivåer av ulike typer luftforurensning kan gi betydelige helseskader, sier Neira

Under pandemien sank luftforurensningen som følge av nedstengninger og reiserestriksjoner, men det var bare en kortvarig forbedring.

WHO karakteriserer funnene i rapporten som alarmerende.

– Det er uakseptabelt at millioner av mennesker fortsatt dør eller mister år med god helse som følge av skader vi vet kan forebygges og forhindres, understreker Neira.

Skille mellom fattig og rik

FN peker på at det er store forskjeller mellom rike og fattigere land og regioner. I høyinntektsland oppfyller 17 prosent av byene WHOs retningslinjer for svevestøv. i Lav- og mellominntektsland oppfyller bare én prosent av byene disse retningslinjene.

For første gang viser WHO-rapporten også bakkemålinger av årlige gjennomsnittlige konsentrasjoner av nitrogendioksid (NO2). NO2 er en vanlig forurensning i byer og kjent for å gi luftveissykdommer, spesielt astma.

Mens partikkelforurensning er langt større i fattigere land, viser målingene at de fleste byene har problemer med nitrogendioksid. NO2 produseres hovedsakelig i forbrenningsmotorer for kjøretøy. Gassen kan gi luftveisproblemer.

Den dårligste luftkvaliteten er målt i de østlige Middelhavs- og Sørøst-Asia-regionene og i Afrika.

Saken fortsetter under videoen

Verden trenger det grønne skiftet

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus understreker at det er svært viktig at verden raskt tar tak i de helseutfordringene som luftforurensning og klimaendringene gir.

– Det haster med å få en verden som er langt mindre avhengig av fossilt brensel, sier han.

Tedros understreker at bekymringene over skyhøye energipriser, forsterket av Russlands invasjon av Ukraina, bør bidra til å drive fram grønne endringer.

– De nåværende energiproblemene understreker viktigheten av å fremskynde overgangen til renere og sunnere energisystemer, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Fakta om svevestøv

Eksponering for svevestøv kan føre til:

  • Forverring av symptomene til mennesker med luftveis- og hjerte- og karsykdommer
  • Utvikling av luftveis- og hjerte- og karsykdommer (bl.a. ved å utløse betennelsesreaksjoner)
  • Forsterking av allergi

Gi effekter på:

  • nervesystemet
  • fosterutvikling
  • sædkvalitet
  • stoffskiftet (f.eks. diabetes og fedme)

Svevestøv består av partikler som varierer i størrelse og sammensetning. Både størrelsen og de kjemiske egenskapene til partiklene bestemmer hvor helseskadelig svevestøvet er.

Kilde: Miljødirektoratet/Folkehelseinstituttet

---

Mer fra Dagsavisen