Verden

Rapport: 10 prosent av krefttilfellene i Europa knyttes til forurensning

Over 10 prosent av Europas krefttilfeller og 2 prosent av kontinentets kreftdødsfall knyttes til forurensning, ifølge Det europeiske miljøbyrået.

– Eksponering av luftforurensning, kreftfremkallende kjemikalier, radongass, ultrafiolett stråling og passiv røyking kan til sammen stå for over 10 prosent av krefttilfellene i Europa, står det i en uttalelse fra Det europeiske miljøbyrået (EEA).

Flesteparten av tilfellene knyttet til miljø og røyking er mulig å avverge, mener EEAs ekspert Gerardo Sanchez.

I det som er EEAs første rapport om kreft og miljø, fremgår det at 2,7 millioner mennesker får kreftdiagnose i EU hvert år. 1,3 millioner personer i EU dør årlig av kreft.

Luftforurensning knyttes til rundt 1 prosent av alle krefttilfeller i Europa og står for rundt 2 prosent av alle kreftrelaterte dødsfall, ifølge byråets rapport som ble lagt fram tirsdag.

Innendørs eksponering av radongass kan være årsak til opptil 4 prosent av alle krefttilfeller i Europa.

Passiv røyking kan øke risikoen for alle krefttyper med opptil 16 prosent for folk som aldri har røykt selv, fremgår det også i rapporten.

Byrået advarer om at noen kjemikalier som finnes på europeiske arbeidsplasser, også kan føre til kreft, blant annet bly, arsen, krom, akrylamid og pesticider.

Asbest anslås å stå for mellom 55 og 88 prosent av lungekrefttilfeller. Asbest ble forbudt i EU i 2005, men finnes fortsatt i noen bygninger, noe som gjør at arbeidere som driver med renovering og nedriving, fortsatt kan bli eksponert.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen