Verden

Krisetiltak er ikke nok, hele Europas strømmarked skal reformeres

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen varsler at EU skal gjennomføre en dyptgripende reform av Europas marked for strøm.

Krisetiltak i energimarkedet og sterk støtte til Ukraina økonomisk og militært, var tema som preget årstalen til EUs-kommisjonens president Ursula von der Leyen i Strasbourg onsdag morgen.

Men i talen løftet hun også blikket og varslet en omfattende reform av EUs strømmarked når man er igjennom denne krisen. Dette er en reform som også vil omfatte Norge, fordi vi er knyttet til EUs strømmarked.

Hva EU-kommisjonen ønsker av kortsiktige krisetiltak, kan du lese mer om her: Jakter oljeselskapenes krigsprofitt, vil ta superprofitt fra fornybarselskapene og spare strøm.

I sin tale kom ikke von der Leyen med mange detaljer om de tankene som Kommisjonen nå gjør seg om en fremtidig markedsreform av strømmarkedet. Men den er nevnt i Repower EU-pakken som ble lansert tidligere i år. Heller ikke der er det mange detaljer.

– Dagens utforming av elektrisitetsmarkedet – basert på hvordan det fungerer –  yter ikke rettferdighet til forbrukerne lenger, slo Kommisjonens president fast.

Hun viste til at forbrukerne ikke høster fordelene av fornybar energi som produseres med lave kostnader.

Gassen er problemet

I dag er det den dyreste gassen som setter prisen i strømmarkedet. Det gjør at prisen på strøm øker med gassprisen. Nå importerer EU enorme mengder dyr flytende, nedkjølt gass (LNG ) fra USA og Midtøsten for å dekke sitt behov.

Russlands andel av gassmarkedet i EU er ned fra vel 40 til 9 prosent.

Men bortfallet av rørgass fra Russland, gjør at EU nå og i årene som kommer vil være mer avhengig av LNG som må kjøpes til verdensmarkedspriser.

–Så vi må koble fra gassens dominerende innflytelse på elektrisitetsprisen. Derfor vil vi gjøre en dyp og omfattende reform av kraftmarkedet, sa hun.

I meningsutvekslingen etter hennes tale, fikk hun støtte for en slik mer omfattende markedsreform. Særlig var flere representanter fra partiene nettopp opptatt av å frikoble gassen fra strømprisen.

Saken fortsetter under videoen

Samarbeid med Norge

Kommisjonens president understreket at EU fortsatt jobber med spørsmålet om et pristak på gass.

Men den pakken som presenteres i dag (onsdag) inneholder ikke et slikt forslag.

Von der Leyen fremhevet Norge som en meget nær og viktig partner når det gjelder gass. Hun har tett kontakt med statsminister Jonas Gahr Støre. I talen offentliggjorde hun at EU og Norge har satt ned en arbeidsgruppe som skal se på «hvordan er vi i stand til å senke prisen på gass på en rimelig måte.» Dette arbeidet skal alt ha startet. Støre har tidligere uttalt at han torsdag skal møte selskapene på norsk sokkel. Et tema vil åpenbart være om en skal inngå mer langsiktige kontrakter. (Energi og Klima)

Alf Ole Ask er Energi og Klimas korrespondent i Brussel. Ask skriver om det som skjer innen klima- og energifeltet i EU, og hvordan dette påvirker oss i Norge. Energi og Klima er Norsk klimastiftelses nettavis. Stillingen i Brussel er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen