Verden

Japan oppfordrer til fire dagers arbeidsuke

Japans myndigheter vil overarbeid og en utmattende arbeidskultur til livs og oppfordrer nå bedrifter til å innføre fire dagers arbeidsuke.

Forslaget er fremmet i myndighetenes årlige retningslinjer for den økonomiske politikken, skriver tyske Die Welt.

– Forslaget er ganske ekstremt til Japan å være. De har veldig lang arbeidstid og folk er lenge på kontoret. Man drar ikke før sjefen har dratt, sier Wrenn Yennie Lindgren, forsker i Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) med spesialfelt blant annet innenfor japansk politikk.

Lindgren understreker at hun ikke har lest selve rapporten, men har fått den med seg og har inngående kjennskap til arbeidslivet i Japan, hvor hun selv har bodd og jobbet.

Japan er kjent for en utmattende arbeidskultur, med mye overtidsarbeid, lite ferie og lange dager.

Landet er opphavslandet for ordet «karōshi» – død av overanstrengelse – som brukes om plutselig død i arbeidslivet, ofte som følge av hjerteinfarkt og hjerneslag fremkalt av stress. En studie fra 2016 viste at én av fem ansatte i Japan var i risikosonen for «karōshi».

– Japan har slitt økonomisk i nesten 30 år nå. Under den forrige statsministeren ble det gjort mange tiltak for å prøve å forbedre økonomien og arbeidslivet, forteller Lindgren.

De siste årene har japanske myndigheter tatt grep for å modernisere Japans arbeidsliv, med blant annet maksgrenser for arbeidstid.

Allerede i januar ble et forslag fra Kuniko Inoguchi fra det styrende konservative partiet, Det liberaldemokratiske parti (LDP), om fire dagers arbeidsuke diskutert i parlamentet. I april foreslo LDP at myndighetene gjør tiltak for å innføre et system med mulighet for fire dagers uke.

Vil frigjøre tid til forbruk

Ifølge Die Welt trekkes det fram i rapporten at en fire dagers uke vil føre til at bedrifter lettere kan beholde dyktige og erfarne ansatte, som ellers kunne ha sluttet for å oppdra barn eller ta seg av eldre slektninger.

– Mange grupper sliter fortsatt med å komme inn i arbeid, spesielt kvinner som jobber fulltid eller kvinner som vil arbeide og få barn og ha balanse mellom jobb og familie, forteller Lindgren.

Myndighetene håper også at en kortere arbeidsuke vil bidra til at flere tar etterutdanning eller andre jobber på siden. De håper også at den frigjorte tiden vil føre til at flere bruker penger, slik at økonomien stimuleres.

Uttrykker skepsis

Lindgren påpeker at Japans myndigheter i første omgang kunne sikret normale arbeidsdager, sånn at resultatet ikke blir like mange arbeidstimer i uka fordelt på færre dager.

– Hvordan skal en fire dagers arbeidsuke hjelpe kvinner, hvis det blir færre arbeidsdager, men akkurat like mye arbeid, spør hun retorisk.

Ifølge Lindgren er det et problem at myndighetene oftest oppfordrer til endringer, men gjør lite konkret for å få det gjennomført.

– Myndighetene tar ikke i det, fordi det er komplisert og det må vurderes på i hvert selskap, forteller hun og legger til:

– Det er mange fine ord og høres bra ut, men hva er egentlig resultatet?

Har vært forsøkt tidligere

I Japan har det allerede vært gjennomført flere forsøk med fire dagers arbeidsuke. Microsoft Japan hadde et forsøk sommeren 2019 der de ansatte fikk betalt fri på fredager.

Ifølge The Guardian ledet forsøket til mer effektive møter, mer lykkelige ansatte og en økt produktivitet på 40 prosent. I tillegg falt fraværet blant ansatte, bruken av strøm og papir ble redusert og hele ni av ti ansatte uttalte at de var fornøyd med en kortere arbeidsuke.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen