Verden

USAs høyesterett bevarer Barack Obamas helsereform

Høyesterett i USA har avvist søksmålet mot tidligere president Barack Obamas helsereform. Dermed beholder millioner av amerikanere helseforsikringen.

Høyesterettsbygningen i Washington. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

Saken er oppdatert

Med sju mot to stemmer besluttet høyesterettsdommerne torsdag å bevare hele lovgivningen som utgjør helsereformen. Kun de to konservative dommerne Samuel Alito og Neil Gorsuch gikk imot flertallet. De øvrige fire konservative dommerne, blant dem Clarence Thomas, støttet synspunktet til sine liberale kolleger.

Flertallet slår fast at verken Texas, andre republikanskledede delstater eller to enkeltpersoner har noen rett til å bringe sitt søksmål inn for en føderal domstol.

Reformen Affordable Care Act (ACA), populært kalt Obamacare, sørger for helseforsikring til flere enn 20 millioner mennesker i USA, særlig fattige, unge under 26 år, og mennesker med kroniske lidelser.

Mangler grunnlag

Høyesterett opprettholder også muligheten for å bøtelegge de som velger å stå uten helseforsikring – en paragraf som i praksis ikke er i bruk lenger, etter at Kongressen i 2017 reduserte bøtesatsen til null.

Det er viktig ettersom det var dette Texas og de andre republikanskledede delstatene brukte som utgangspunktet for sitt søksmål. De argumenterte for at uten et av sine mest sentrale prinsipper var hele loven ugyldig.

I flertallets konklusjon, som ble skrevet av dommer Stephen Breyer, heter det imidlertid at den saksøkende part ikke har grunnlag for å angripe rettssaken som ugyldig.

Biden vil utvide

Dette er den tredje store rettsprosessen der konservative krefter i USA forsøker å velte helsereformen. De to andre endte også med avslag fra høyesterett. To av de tre dommerne Donald Trump utnevnte til høyesterett i sin presidentperiode, sluttet seg til flertallet som vil bevare hele lovgivningen.

I motsetning til sin forgjenger ønsker president Joe Biden å utvide helsereformen. I sin store økonomiske redningspakke økte Biden subsidiene for private helseforsikringer som blir tilbudt gjennom de digitale markedsplassene ACA innførte.

I tillegg forsøker han å friste delstatene som foreløpig har takket nei til deler av loven, for å få dem til å endre mening. Om lag én million mennesker har skaffet seg helseforsikring siden Biden åpnet opp nettsiden healthcare.gov igjen tidligere i år.