Verden

Kun halvparten sier klart ja til å ta koronavaksine

Verden venter desperat på en koronavaksine, men det gjelder ikke alle: Bare halvparten av de spurte i USA og Storbritannia er ganske sikre på at de vil ta vaksinen.

Bare halvparten av britene som er blitt spurt vil definitivt ta en vaksine mot covid-19, ifølge en undersøkelse fra King's College London og Ipsos Mori.  53 prosent sier de er sikre på eller mest sannsynlig vil takke ja til en slik vaksine. 20 prosent sier de muligens vil la seg vaksinere, mens 16 prosent sier at de definitivt ikke eller mest sannsynlig ikke vil la seg vaksinere.

Lignende tall ser man i USA: I en undersøkelse der sier bare 49 prosent at de har planer om å la seg vaksinere mot covid-19 dersom en slik vaksine blir allment tilgjengelig, mens 20 prosent sier de ikke vil, og 31 prosent er usikre. Tallene er hentet fra en undersøkelse fra AP-Norc i mai.

Les også: Da verden stengte: Seks personer fra seks ulike land forteller om koronakrisen (+)

– For lavt

Det foregår et race for å utvikle vaksiner verden over. Tirsdag opplyste Russlands president Vladimir Putin at landet har produsert en vaksine mot covid-19 som er godkjent av landets helsemyndigheter. Det er i så fall første land som godkjenner en slik vaksine.

Kun en effektiv og trygg vaksine vil kunne bidra til å slå ned koronapandemien og få en mer normal situasjon i verden, er budskapet fra forskere verden over. Likevel ser det altså ut  til at mange er i tvil og vil avstå selv om de får mulighet.

– Det er grunn til bekymring hvis veldig mange vil nekte å ta covid-19-vaksine, sier førstelektor Tone Fredsvik Gregers ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo til Dagsavisen.

– Vi vet foreløpig ikke hvor stor andel av befolkningen som må være immune mot koronaviruset for at man skal få kontroll på smittespredningen, men dersom halvparten nekter å ta vaksinen, vil beskyttelsen i befolkningen bli for lav, sier Gregers, som har skrevet boka «Alt du må vite om vaksiner».

Les også: Størst vaksineskepsis i rike land

Unge mest skeptiske

De yngste er mest skeptiske til å bli vaksinert mot koronaviruset, ifølge den ferske britiske undersøkelsen, som er utført i juli blant 2.237 personer i Storbritannia mellom 16 og 75 år. I aldersgruppene 16 til 24 år og 25 til 34 år sier hele 22 prosent at de definitivt ikke eller mest sannsynlig ikke vil ta vaksinen. I den eldste aldersgruppen, 55-75, sier bare halvparten det samme (11 prosent).

Det samme ser man i den landsdekkende undersøkelsen fra USA: Eldre personer, i tillegg til dem som sier de er bekymret for å få covid-19, sier i større grad at de vil ta vaksinen enn yngre personer. Undersøkelsen viser også at afroamerikanere er mer skeptiske til vaksinen enn andre etniske grupper.

Lav tillit

I den amerikanske undersøkelsen er de som ikke tror de kommer til å ta koronavaksinen spurt om hva som er årsaken. De oppgir følgende grunner (i parentes: andel av denne gruppen som har oppgitt årsaken):

* Bekymret for bivirkninger (70 prosent).

* Frykter de vil få covid-19 ved å ta vaksinen (42 prosent).

* Er ikke bekymret for å bli alvorlig syk om de får covid-19 (31 prosent).

* Tror ikke vaksiner virker (30 prosent).

* Mener koronapandemien ikke er så alvorlig som noen sier (24 prosent).

* Liker ikke nåler (10 prosent).

* Er allergisk mot vaksiner (5 prosent).

* Har ikke tid (2 prosent).

Men skepsisen mot koronavaksinen har flere årsaker i USA, påpeker eksperter. Mange som ellers ikke generelt er skeptiske til vaksiner, er skeptiske til koronavaksinen på grunn av farten på utviklingen og fordi de har null tillit til Trump-administrasjonen og helsemyndighetene i denne krisen, skriver The New York Times.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JULY 31: Mend Urgent Care workers wearing personal protective equipment (PPE) perform drive-up COVID-19 testing at Central City Value High School on July 31, 2020 in Los Angeles, California. The coronavirus pandemic spread quickly throughout the state as California now leads the nation in number of cases.   Kevin Winter/Getty Images/AFP
== FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

USA har utbredt koronasmitte, men likevel mange som er skeptiske til vaksine. Her fra en teststasjon der det testes for koronavirus i Los Angeles. Foto: NTB scanpix

En gruppe forskere fra Johns Hopkins Center for Health Security og Texas State University kom i juli med en rapport der de tok til orde for at det er svært viktig å ta folks bekymringer på alvor og bygge opp tilliten rundt koronavaksinering i USA. Dersom dette ikke gjøres, risikerer man altfor lav oppslutning om vaksinen, kanskje særlig blant dem som trenger den mest, påpeker forskerne.

Forventet

Skepsisen mot vaksiner generelt er utbredt i en rekke land i verden, ifølge undersøkelsen Wellcome Global Monitor i 2018, som Dagsavisen omtalte ifjor. Selv om 79 prosent globalt mener at vaksiner er trygge, er skepsisen sterkest i høyinntektsland, som i Europa og USA. I Europa mener kun mellom 50 og 70 prosent, avhengig av region, at vaksiner er trygge.

Tone Fredsvik Gregers er ikke overrasket over tallene fra Storbritannia og USA  i undersøkelsene om en koronavaksine.

– Når det gjelder covid-19-vaksinene som er under utvikling, er det ventet at folk vil være skeptiske, sier Gregers.

– Vaksinene vi allerede har mot andre sykdommer bygger på kjente vaksineprinsipper, mens man i forbindelse med koronavaksinen også utvikler nye vaksineprinsipper.  Det i seg selv er kjempespennende, men kan føre til økt frykt eller mer skepsis enn normalt, sier hun.

Hun mener det er naturlig å ha en sunn skepsis som gjør at man følger med og skaffer seg kunnskap om vaksinene.

– Samtidig er det all grunn til å ha full tillit til at covid-19-vaksinene, når de blir godkjente, er så trygge som de kan være på det tidspunktet, sier Gregers.

Mens det normalt tar mange år å utvikle vaksiner, utvikles covid-19-vaksinene i et forrykende tempo. Flere prosjekter er allerede i fasen for massetesting. Det skal likevel stilles like høye krav til sikkerheten ved disse vaksinene som ved andre.

–  Noe av årsaken til at det går raskere med covid-19-vaksinene, er at en del prosesser som normalt gjøres etter hverandre nå går parallelt. Flere vaksiner er allerede planlagt i produksjon selv om de ennå ikke er godkjent. Det betyr at dersom de ikke blir godkjent, er arbeidet og pengene bortkastet. Det er derfor først og fremst en høy økonomisk risiko knyttet til tempoet, og ikke en stor helserisiko for dem som får dem. Samtidig vil det alltid være noen som har større risiko for bivirkninger av vaksiner enn andre, sier Gregers.

Les også: Vil koronaepidemien svekke vaksineskepsisen?

– Misoppfatninger

– Det er mye som tyder på at det kommer til å utvikles en vaksine mot covid-19, men flere må bli overbevist om hvor viktig det vil være for å stanse denne krisen, sier Bobby Duffy, direktør for Policy Institute ved King's College London i en kommentar til den britiske undersøkelsen.

Han sier misoppfatninger rundt vaksiner er en viktig årsak til skepsisen, og at disse påvirker folk også når det gjeder koronavaksinen. Han sier at skepsisen er spesielt høy blant personer som også har lav tillit til myndighetene og til vitenskap, og som samtidig har lett for å tro på konspirasjonsteorier.

Blant dem som har følgende oppfatninger er det en høyere andel som neppe vil ta koronavaksinen enn blant andre:

* Tror ansiktsmasker er dårlig for helsen.

* Tror at ansiktsmasker ikke reduserer smittespredningen.

* Tror at regjeringen ber folk om å ha på masker for å kontrollere innbyggerne.

* Mener at det er for mye oppstuss rundt koronapandemien.

* Er ikke bekymret for koronaviruset.

Mindre i Norge

Dersom man ikke tar anbefalte vaksiner gir det ulike konsekvenser, ifølge Tone Fredsvik Gregers. For det første svekker det muligheten til å gi en hel befolkning beskyttelse.

– Ved å droppe vaksiner generelt utsetter man ikke bare seg selv for faren for å bli syk, man utsetter også andre som av ulike grunner ikke kan vaksineres. Det vedrører ikke bare deg selv, sier hun.

I Norge viste en undersøkelse i juni at sju av ti nordmenn er positive til å ta en covid-19-vaksine.

Gregers påpeker at vaksineskepsisen i Norge er forholdsvis lav.

– Vi har noen grupper som ytrer seg veldig med motstand og skepsis, men generelt i Norge har folk stor tiltro til myndighetene. Jeg hører blant enkelte at de ikke ønsker å være den første som tar vaksinen, uten at de nødvendigvis er vaksineskeptikere av den grunn, og det er en naturlig tanke. Men jeg tror ikke det er grunn til å bekymring for at svært få vil ta koroanvaksinen i Norge, sier hun.

Les også: Koronavaksine: – Dette er svært lovende

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Mer fra Dagsavisen