Verden

Titalls tusen smittede har blitt friske

Flere titall tusen smittede personer er blitt friske igjen, ifølge WHO. Nettopp det gjør det også krevende for myndigheter å formidle trusselen viruset utgjør.

Verdens helseorganisasjon (WHO) opplyser at over 60.000 koronasmittede personer er blitt friske igjen. Johns Hopkins University, som bruker tall fra WHO og andre kilder, anslår at over 77.000 ikke lenger er syke.

Globalt er om lag 170.000 smittet, ifølge universitetet, og tallet på friskmeldte inngår i dette.

Koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til å ha et alvorlig forløp med dødelig utgang.

Fordi virussykdommen kan arte seg så ulikt, har helsemyndigheter verden over en krevende oppgave. De må sørge for at folk tar trusselen fra viruset på største alvor, uten at samfunnet rammes av panikk.

Samleside: Alt du trenger å vite om korona