Verden

Disse 20 selskapene står bak de største klimagassutslippene i moderne tid

20 olje- og kullselskaper står for over en tredel av de globale klimagassutslippene siden 1965.

Avisen The Guardian avslører i dag hvilke selskaper som står for de største klimagassutslippene i nyere tid. Ifølge avisen kan 20 olje- og kullselskaper kobles direkte til mer enn en tredel av klimagassutslippene siden 1965.

Av avsløringen går det fram at fossilselskapene har kjørt på for fullt, vel vitende om at det er ødeleggende for kloden.

Siden 1965 har verstingselskapene bidratt til et utslipp tilsvarende svimlende 480 milliarder tonn CO2-ekvivalenter.

På listen finner man både statlige og privateide selskaper.

Listen er basert på selskapenes årlige produksjon av olje, gass og kull. Richard Heede ved The Climate Accountability Institute i USA, har regnet ut hvor store utslipp av CO2 og metan som har blitt slippet ut i atmosfæren ut fra produksjonstallene.

Les også: Faren til Boris Johnson gir sin fulle støtte til klimaaktivistene som sønnen vil fjerne

Oljeselskap fra Saudi-Arabia topper listen

Bare 10 prosent av utslippene er knyttet direkte til utvinning og produksjon. Resten kommer fra bruken av de fossile brennstoffene.

De privateide oljegigantene Chevron, Exxon Mobil, BP og Shell står bak hele 10 prosent av de totale klimautslippene siden 1965.

12 av de 20 selskapene som har bidratt mest til klimautslipp, er statlig eide. Øverst på klimaverstinglisten finner man verdens største oljeselskap, Saudi Aramco.

– En stor tragedie

Michael Mann, en av verdens ledende klimaforskere, uttaler til The Guardian at han mener funnene kaster nytt lys over hvilken rolle oljeselskapene har spilt når det gjelder menneskeskapte klimagassutslipp i nyere tid.

Han oppfordrer politikerne som skal møtes på den store klimakonferansen i Chile i desember, til å ta drastiske grep overfor selskapene.

Mann uttaler at det er «en stor tragedie» at sju og en halv milliarder mennesker betaler prisen for at noen ganske få selskaper har fått holde på i så mange år med produksjon av fossilt brennstoff som er skadelig for klodens klima.

Han mener det politiske systemet har feilet moralsk når man har latt det skje.

Les også: Politisk oljeplattform

Dette svarte selskapene

The Guardian har kontaktet alle selskapene på listen. Sju av dem svarte. Noen argumenterte for at de ikke var direkte ansvarlig for hvordan oljen, gassen eller kullet ble brukt av konsumentene. Andre stilte spørsmål ved påstandene om at klimakonsekvensene av å bruke fossilt brennstoff var kjent så langt tilbake som på 1950-tallet og at industrien kollektivt har jobbet for å vente med å ta grep.

De fleste sa at de aksepterer klimavitenskapen, og noen sa de støtter utslippsmålene som er satt i Parisavtalen. Alle svarte at de jobber med å investere i fornybar energi og at de har en viktig rolle når det gjelder å løse klimakrisen.

Klimaverstinglisten

Her er listen over klimaverstingene (milliarder tonn CO2-ekvivalenter står i parentes):

Saudi Aramco (59,26)

Chevron (43,35)

Gazprom (43,35)

ExxonMobile (41,91)

National Iranien Oil Company (35,66)

BP (34,02)

Royal Dutch Shell (31,95)

Coal India (23,12)

Pemex (22,65)

Petróles de Venezuela (15, 75)

PetroChina (15,63)

Peabody Energy (15,39)

ConocoPhillips (15,23)

Abu Dhabi National Oil Company (13,84)

Kuwait Petroleum Corporation (13,48)

Iraq National Oil Company (12,60)

Total SA (12,35)

Sonatrach (12,30)

BHP Billiton (9,80)

Petrobras (8,68)

Mer fra Dagsavisen