Verden

Ett selvmord per 40. sekund – WHO krever tiltak

Nesten 800.000 personer tar sitt eget liv hvert eneste år. Det er flere enn antallet som blir drept i krig og som følge av kriminelle handlinger.

Det er også flere personer enn antallet som dør av brystkreft, opplyste Verdens helseorganisasjon (WHO) mandag.

I en fersk rapport fastslår FN-organisasjonen at selvmordsraten har gått noe ned i perioden fra 2010 til 2016, men antall dødsfall er likevel stabilt ettersom verdens befolkning har økt.

FN-organisasjonen mener det må gjøres mer for å forebygge tragediene.

– Til tross for framgang dør det én person hvert 40. sekund som følge av selvmord, sier WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus, som understreker at hvert eneste selvmord er en tragedie for familie, venner og kolleger.

Selvmordsraten for verden som helhet lå i 2016 på 10,5 per 100.000 mennesker. 2016 er det hittil siste året med tilgjengelige tall.

Guyana og Russland

Men forekomsten varierer sterkt fra land til land. I noen land er raten mindre en halvparten så stor som det globale snittet, mens i Guyana, som topper statistikken, er det registrert 30 selvmord per 100.000 innbyggere. På plass nummer to ligger Russland, der det er registrert 26,5 selvmord per 100.000 innbyggere.

Høyt på listen ligger også Litauen, Lesotho, Uganda, Sri Lanka, Sør-Korea, India og Japan, samt USA, der det ble registrert 13,7 selvmord per 100.000 personer.

I nesten alle land er det flere menn enn kvinner som tar sitt eget liv. Kun fem land skiller seg ut: Bangladesh, Kina, Lesotho, Marokko og Myanmar.

Og unge mennesker er spesielt utsatt. Blant ungdom mellom 15 og 29 år er selvmord den nest vanligste dødsårsaken etter trafikkulykker.

Forebygging

Det amerikanske kontinentet er samtidig den eneste regionen der antall selvmord øker. I løpet av seks år har antallet økt med 6 prosent.

I Norge begår mellom 500 og 600 personer selvmord hvert år, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet.

WHOs rapport blir offentliggjort i forbindelse med at det tirsdag er FNs dag for forebygging av selvmord. Dagen skal blant annet markeres med en ny en brosjyre myntet på filmbransjen. Den skal gi tips om hvordan man kan unngå å vise selvmordsscener som får mennesker med psykiske problemer til å ta sitt eget liv ved at de kopierer scenene de har sett.

Nyeste fra Dagsavisen.no: