Verden

Isbreene i Himalaya smelter dobbelt så fort som for 20 år siden

De enorme isbreene i fjellkjeden Himalaya smelter dobbelt så fort som ved årtusenskiftet, viser satellittbilder som nylig er blitt tilgjengelige.

Den asiatiske fjellkjeden, som blant annet omfatter Mount Everest, har siden 2000 mistet 1 prosent av sin utstrekning årlig, framgår det av en studie som er offentliggjort i tidsskriftet Science Advances.

– Mengden med is som er blitt borte, er foruroligende. Men det som er enda mer skremmende, er at smeltevannet er blitt doblet på under 20 år, sier Josh Maurer. Han er isforsker ved Columbia-universitetet i USA og har ledet kartleggingsarbeidet.

Les også: Norges isbreer kan smelte bort

– En katastrofe

Himalaya-fjellene omtales ofte som «den tredje pol» på grunn av ismassene de rommer. Men i dag er isbreene bare 72 prosent av det de var i 1975. Hele 8,3 milliarder tonn med is har i snitt forsvunnet hvert år siden 2000, nesten en dobling av det årlig svinnet mellom 1975 og 2000.

Smeltevannet har svært liten betydning for havnivået, som påvirkes mye mer av vanntilstrømming fra Grønland og Antarktis. Men tap av ismasse kan få dramatiske konsekvenser for nålevende og kommende generasjoner i Asia. Hundrevis av millioner av mennesker lever i regionen og er helt avhenge av vann fra Himalaya for kraftproduksjon, landbruk og drikkevann.

– Det er en katastrofe som utspiller seg framfor våre øyne, sier Jorg Schäfer, medforfatter av artikkelen i Science Advances. Han er klimaforsker og professor i geokjemi ved Columbia.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Over lang tid

Prosjektet har gått ut på å studere bilder fra overvåkingssatellitter som har gått i bane helt siden den kalde krigens dager, og som viser utviklingen i et 2000 kilometer langt område i India, Kina, Nepal og Bhutan.

I kortversjon viser bildene at isbreene har mistet en masse som tilsvarer 45 centimeters høyde hvert år siden 2000. Tidligere undersøkelser har funnet lignende tendenser, men den siste studien er mye grundigere, både i geografisk utstrekning og i tid.

Konklusjonen er at økende temperaturer er den faktoren som mest påvirker økningen i smeltevannet. Selv om temperaturene varierer sterkt i det målte området, er snittemperaturen én grad høyere mellom 2000 og 2016 enn i perioden 1975 og 2000.

Utviklingen er i tråd med den globale oppvarmingen, som fører til at isbreer smelter og krymper over store deler av kloden.

Andre faktorer som påvirker ismassene, er endringer i monsunregnet, der mindre regn øker nedsmeltingen, og lokal forurensing. Sot og aske kan legge seg på isen og forsterker varmeopptak fra sola og dermed øker smeltingen.

Mer fra Dagsavisen