Verden

Klima, innvandring og velferd splitter rød blokk i Danmark

Partiene i rød blokk i Danmark er dypt splittet i synet på dansk økonomi og hvordan de i regjering skal sikre mer velferd og sterkere klimainnsats.

Radikale Venstres leder Morten Østergaard mener mangel på arbeidskraft er den største utfordringen for dansk økonomi.

– Dette er alvorlig. Økonomien er fundamentet for alle de forventninger vi har skapt. Barna våre får ikke bedre oppvekst og utdanning uten flere voksne i arbeid, sier han.

Innførsel av utenlandsk arbeidskraft må til for å bedre økonomien, mener Østergaard.

– Uten enighet om hva som er de største utfordringene for dansk økonomi, så blir det vanskelig å ta ansvar i fellesskap, sier han.

Radikale Venstre har derfor stilt et ultimatum og krever økt arbeidsinnvandring og økonomiske reformer for å gå med i regjering.

Frederiksen optimist

Socialdemokratiets leder Mette Frederiksen, som har fått i oppdrag av dronningen å danne ny regjering, var imidlertid optimistisk etter onsdagens forhandlinger. Hun hevder at partiene i rød blokk nå langt på vei er enige om de vanskeligste temaene, som er klima, økonomi, innvandring og velferd.

– Jeg håper å bli statsminister. Det ville være ergerlig om et så fint flertall i Folketinget ikke blir brukt til noe, sa hun.

– Det nye flertallet kan brukes til ganske mye, ikke minst til å bygge ut velferdssamfunnet og gjøre noe med klimakrisen, fortsatte Frederiksen.

Verken Socialdemokratiet, Enhedslisten eller Socialistisk Folkeparti (SF) deler Radikale Venstres syn på behovet for økt arbeidsinnvandring og økonomiske reformer.

Steile krav

Enhedslisten vil på sin side øke bilavgiften, beskatte kapitalinntekter og heve selskapsskatten for å møte klimakrisen, noe de øvrige partiene i rød blokk ikke er begeistret for.

Enhedslistens leder Pernille Skipper har inntatt en steil holdning i regjeringsforhandlingene og truer med å trekke partiets støtte til en rød regjering dersom de ikke får gjennomslag.

SFs leder Pia Olsen Dyhr krever også høyere skatt for Danmarks rikeste.

– Vi har opplevd fire år der de rikeste har fått skattelettelser år etter år. Nå skal de som har fått skattelettelser bidra mer, sier hun.

Mer fra Dagsavisen