Verden

Oppfordrer til utestenging fra Airbnb

Utleieformidleren Airbnb trekker seg ut av de ulovlige bosetningene på Vestbredden. Organisasjonen Human Rights Watch oppfordrer andre reiseselskaper til å følge etter.

fjernes: Utleier Moria Shapira rengjør leiligheten hun leier ut gjennom nettstedet Airbnb i den israelske bosetningen Adei Ad i nærheten av Ramallah på Vestbredden. Airbnb har nå bestemt å fjerne utleieobjekter i de ulovlige bosetningene. FOTO: MENAHEM KAHANA/NTB SCANPIX