Verden

Ber LO om å droppe boikott

– Tenk dere om! Det er beskjeden fra palestinsk menneskerettighetsaktivist til Norge. Bassem Eid mener boikott skader palestinerne heller enn å hjelpe dem, og at det hindrer dialog.

Bilde 1 av 2

Eid, som har jobbet med menneskerettigheter i over tjue år, besøkte denne uka Norge for å møte norske politikere, LO og representanter for den israelske ambassaden.

I motsetning til palestinske menneskerettighetsaktivister flest, er Eid tydelig motstander av de nylige boikott-vedtakene som LO, Tromsø og Trondheim kommune har gjort.

– Det folket på Vestbredden og i Gaza vil ha er et bedre økonomisk liv. Vi trenger flere jobber og et bedre utdanningssystem og helsesystem. Å boikotte israelske varer gjør det motsatte. Det betyr i praksis å gi palestinske arbeidere sparken, sier Eid.

Les også: Forlater LO på grunn av Israel-boikott

Eksempelet SodaStream

Han bruker fabrikken SodaStream, kjent for sin tidligere fabrikk på Vestbredden som produserer kullsyrevannbeholdere, som eksempel. SodaStream stengte dørene på Vestbredden i september 2015 for å flytte produksjonslokalene til byen Rahat i Israel. Grunnen var internasjonal boikott, ifølge fabrikkeieren.

Flyttingen av fabrikken førte til at om lag 500 palestinske arbeidere mistet jobben, ifølge estimater fra Times of Israel.

– Og hva har boikottbevegelsen oppnådd med det? Ingenting annet enn at palestinske arbeidere mistet jobbene sine. SodaStreams årlige inntekter er nå større enn noen gang, over tre ganger så høye, hevder Eid.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Ikke deres konflikt

Etter å ha jobbet i menneskerettsorganisasjonen B’Tselem, som jobber med å overvåke menneskerettsbrudd på oppkupert område og endre israelsk politikk, startet han etterhvert en egen organisasjon som fokuserte primært på menneskerettsbrudd begått av palestinske myndigheter. Etter at finansieringen tok slutt, la han ned organisasjonen. Nå reiser han verden rundt for å fortelle om sitt syn på effekten av boikott. I Norge er det MIFF (Med Israel for Fred) som har invitert ham.

Eid er sterkt kritisk til den internasjonale BDS-bevegelsen (Boikott, desinvesteringer og sanksjoner), som, med deres egne ord, jobber for boikott av «den israelske staten, israelske selskaper og annen virksomhet som støtter eller profitterer på den israelske okkupasjonen av Palestina».

LO, som i mai vedtok at de skal jobbe for boikott av Israel, har ingen formell kontakt med BDS-bevegelsen. Eid mener BDS-bevegelsen «bruker» vedtaket til inntekt for egen suksess:

– Det er et problem, fordi BDS er mye mer radikal. At de ber om boikott er det samme, men strategien er annerledes. LO har sitt eget samarbeid med Israel, og med fagforeninger, også palestinske. Det er bra, sier Eid.

Les også: Bred politisk avvisning av LOs boikott-vedtak

– Hindrer dialog

Selv mener han boikott-strategien hindrer mulighet for reell dialog mellom partene i Israel/Palestina-konflikten. Det internasjonale samfunnets stadige involvering i konflikten hjelper heller ikke, mener han.

– Som jeg sa til de norske folkevalgte: Det er ikke deres konflikt. De eneste som har eierskap til denne konflikten er israelere og palestinere selv. På samme måte som du ikke vil at jeg skal blande meg inn i framtida di i Norge, vil ikke jeg at du skal blande deg inn i min.

– Om ikke boikott, hva bør gjøres for å komme nærmere en løsning på konflikten?

– Jeg er ikke så optimistisk av meg som person. Men jeg pleier å si at vi palestinere sannsynligvis må vente til den neste generasjonen vokser opp. Kanskje vil det bli født en karismatisk, palestinsk leder som vil kunne ordne opp, svarer Eid.

– Ingen motsetning

Nikos Tavridis-Hansen, talsperson for BDS Norge, er rykende uenig med Eid:

– Det er ikke noe motsetning mellom boikottbevegelsen og dialog, sier Tavridis-Hansen.

Samtidig understreker han at all dialog ikke er å trakte etter:

– Vi kan fremme dialog, men den må være rettferdig. I dag har forhandlingene stått stille i flere år, samtidig som situasjonen for palestinere forverres. Blant annet gjennom at de israelske bosetningene utvides. Det er naivt å tro at man vil få til en reell og rettferdig dialog uten at israelerne føler seg presset på noen måte, sier han.

– Eid sier boikott rammer palestinerne selv, og deres arbeidsplasser, og bruker SodaStream-fabrikken som eksempel.

– Argumentet faller på egen urimelighet. Hvis man argumenterer for at det er ok å produsere SodaStream i ulovlige bosetninger, er man ganske langt utafor alt som berøres av folkeretten, svarer Tavridis-Hansen, som sier han «heller ikke har sett noe sted at BDS-bevegelsen alene tar æren for LOs vedtak».

– Men like fullt er det en støtte til de strategiene og verktøyene som vi mener er riktige for å presse Israel, sier han.

Les også: Vekst for organisasjonen Med Israel For Fred

LO: – Vi har gjort vårt vedtak

Leder for internasjonal avdeling i LO sier de lytter til andre synspunkter, men at Bassem Eids argumenter ikke er nye for dem.

Vidar Bjørnstad, leder for LOs internasjonale avdeling, møtte Eid for samtale mandag, sammen med en av LOs rådgivere på Midtøsten.

– Vi hadde en interessant samtale, og vår dør er også åpen for andre synspunkter når det gjelder boikott. Men synspunktene er ikke ukjente, i den forstand at de har vært en del av diskusjonen i forkant av vedtaket vi fattet i LO-kongressen i mai. Vi har respekt for at det er ulike synspunkter. Men nå har LO gjort et vedtak om at vi skal jobbe for internasjonal boikott av Israel, sier Bjørnstad.

Bjørnstad sier de ikke har lagt noen plan for hvordan vedtaket skal jobbes med i praksis ennå. Men han understreker at det blir en krevende oppgave som krever samarbeid med LOs medlemmer og deres internasjonale samarbeidsorganisasjoner.

– Kom det fram noen nye argumenter i samtalen med Eid?

– Nei, det var først og fremst argumentene om at boikott kan gå utover palestinerne. Det er relevante argumenter, og var også oppe i diskusjonen før vi fattet vårt vedtak, svarer han.

– Eid mener at BDS-bevegelsen tar vedtaket deres til inntekt for seg, selv om dere ikke har noe koordinert samarbeid.

– Vi har ikke noe kontakt eller samarbeid. Det er sikkert mange som vil bruke Los standpunkt for sin egen kjøl, men dette vedtaket har vi tatt på egen hånd, sier Bjørnstad om det.

– Er det problematisk om de tar deres vedtak til inntekt for seg?

– Det får andre vurdere. Min jobb er å følge opp det kongressen har vedtatt, svarer Bjørnstad.