Verden

Tar langt flere liv enn terror

Terrorangrep skaper de største overskriftene. Men klimaendringer tar over ti ganger flere liv hvert eneste år.

Bilde 1 av 2

Rapportene om nye terrorangrep kommer daglig. Bare de siste ukene har antatte terrorangrep i Sverige, Frankrike, Storbritannia og Tyskland kapret store overskrifter.

Dødsfall som skyldes klimaendringer får mindre oppmerksomhet, men: De tar like fullt langt flere liv enn terror hvert eneste år.

– Som det kjente medisinske tidsskriftet The Lancet har erklært det: Klimaendringer er den største, globale trusselen mot helse i vårt hundreår, sier Gunnar Kvåle, lege og professor emeritus ved Universitetet i Bergen som har jobbet med helsepolitikk, klima og fattigdom gjennom flere år.

Les også: Dragkamp mot mørke krefter

Under 30.000 døde

Dagsavisen har sammenstilt beregninger av dødsfall fra klimaendringer og terror. De viser at klimaendringer hvert eneste år er skyld i flere enn ti ganger så mange dødsfall som terror.

Den årlige Global Terrorism Index (GTI) sammenfatter verdens terrorstatistikk hvert år. I november kom de aller seneste tallene, som viser:

* Totalt døde 29.376 mennesker som følge av terrorhandlinger i 2015.

* Av dem fant 21.150 – eller 72 prosent – sted i fem land: Irak, Afghanistan, Nigeria, Pakistan og Syria.

* Antallet som døde av terror gikk ned med 10 prosent fra året før.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ubeboelige områder

Til sammenligning viser de mest forsiktige estimatene at klimaendringer tar flere hundre tusen menneskeliv årlig:

* 400.000 dødsfall hvert år kan bli koblet til klimaendringer. Det viste en uavhengig rapport fra analysebyrået DARA International i 2012.

* Antallet vil også øke. DARA International spår at 600.000 mennesker vil dø årlig som følge av klimaendringer innen 2030. Verdens helseorganisasjon (WHO) estimerer 250.000 ekstra dødsfall per år mellom 2030 og 2050.

Årsakene er blant annet hetebølger, ekstremvær, flommer, sviktende avlinger og sultkatastrofer.

– En del områder i verden blir ubeboelige, og de som må flytte blir utsatt for store helsetrusler Allerede i dag er det flere klimaflyktninger enn fra krig og konflikt, og flyktningene er svært utsatt for sykdom fra dårligere sanitærforhold og ernæring, forteller helseprofessor Kvåle.

Han legger til at den globale oppvarmingen også kan få myggbårne tropesykdommer til å spre seg til flere grupper.

Flere fremtidsprognoser går også lenger i sine spådommer. Blant annet estimerte en forskningsartikkel i tidsskriftet The Lancet i fjor at 500.000 mennesker vil dø hvert eneste år som følge av klimaendringene innen 2050 – på grunn av dårligere tilgang til og kvalitet på mat.

Hvis man legger en videre definisjon av miljø- og klimaproblemer til grunn er vi oppe i milliontall: WHO estimerer at 12,6 millioner mennesker allerede i dag dør av å leve eller arbeide i et usunt miljø i 2012. Det tilsvarer en av fire globale dødsfall totalt. Her er ikke bare klimaendringer, men miljøskader som forurensning fra vann, luft og jord, kjemikalier og ultrafiolett stråling tatt med i beregningen.

– Klimaendringer utgjør en voldsom trussel for liv og helse, som vi ennå ikke har sett konsekvensene av, oppsummerer Kvåle.

Les også: Bil er det nye terrorvåpenet

Ulik oppmerksomhet

Dødsfall fra terror og klimaendringer får like fullt svært ulik oppmerksomhet i mediene. Da fire mennesker for to uker siden mistet livet i terror i Stockholm direkterapporterte mediene kvelden og natten igjennom. Denne ukas nyhet om at 113 mennesker har dødd av ekstremvær i Peru hittil i år, har knapt fått plass i spaltene.

Det er heller ikke så overraskende, mener professor Kvåle.

– Det handler om nærhet og hva media velger å prioritere. Ett dødsfall i London eller Paris gjør mer inntrykk enn tusen dødsfall i Mali eller Nigeria. Og selv om klima- og helserisikoen er stor, oppleves den vanskeligere og mer diffus. Vi føler at den ikke gjelder oss, sier han.

Terroren har også kommet nærmere oss de siste årene, bemerkes det i Global Terrorism Index’ rapport. OECD-land opplevde en svimlende økning på 650 prosent dødsfall fra terror bare fra 2014 til 2015. De fleste var i Tyrkia. I Frankrike økte antallet på grunn av angrepet i Paris.

Det totale omfanget er likevel ikke så stort, ifølge rapporten. Økningen er stor fordi antallet tidligere har ligget veldig lavt.For eksempel hadde riktignok Tyskland, Sverige og Danmark i 2015 et rekordår i antallet som døde av terror siden år 2000. Men det var også det første året siden 2010 at noen av landene registrerte dødsfall fra terror.