Verden

Mater abortmotstanderne

En global allianse av abortmotstandere kan vinne terreng etter Trumps kutt til abort-støtte utenfor USA, frykter forskere.

Mot abort: Nonner deltar i en nasjonal marsj mot abort i Colombia i 2014. De ønsker å endre lovgivingen som tillater abort i flere tilfeller. FOTO: LUIS ROBAYO/NTB SCANPIX

Donald Trump vil kutte amerikansk finansiering av organisasjoner som enten utfører eller driver opplysningsarbeid om abort i utviklingsland ved å gjeninnføre «Gag Rule» i amerikansk politikk.

Det kan sette millioner av jenter og kvinners liv i fare, frykter hjelpeorganisasjoner.

Nå mener forskere at «Gag Rule» vil styrke den voksende globale alliansen av konservative religiøse aktører som ønsker å innskrenke kvinners rett til abort.

– Styrket av Bush

Vi kan komme til å se lignende konsekvenser som den helsepolitikken president George W. Bush jr. (2000–2008) førte i utviklingsland, mener Camila Gianella, postdoktor ved Universitetet i Bergen og Chr. Michelsen Institute. Da var «Gag Rule» gjeldende i amerikansk politikk.

Konservative religiøse organisasjoner sin virksomhet i Afrika sør for Sahara Under Bush jr. utvidet. Økt pengestøtte gjorde at trosorganisasjoner i USA styrket sine forbindelser til lokale konservative grupper i land som Uganda. Den amerikanske troslederen Tony Perkins fra Family Research Council støttet senere aktivt den ugandiske loven mot homofiles rettigheter.

Ingrid Vik, seniorpartner i Scanteam og religionshistoriker, har fulgt framveksten av organisasjoner som kjemper mot kvinners reproduktive rettigheter og seksuelle helse. Konservative organisasjoner mot abort fikk økt økonomisk og politisk støtte fra president Bush jr., ifølge Vik. De gikk fra å være politiske «outsidere» til å bli innflytelsesrike politiske «insidere», med økt politiske innflytelse.

– «Gag Rule» kan bli en vitamininnsprøytning for viktige konservative aktører mot abort i USA, og gi dem økt legitimitet i FN etter åtte år med Obama, sier Vik.

Nektet kondom

De konservative aktørene vil kunne utrette mye dersom de får økt finansiering, sier CMI-forsker Gianella.

– De vil kunne ta inn flere saker for retten som berører abort og kvinnehelse i flere land, åpne enda flere kontorer over hele verden, og sette inn flere ressurser for å kjempe mot kvinners seksuelle helse og reproduktive rettigheter, sier hun.

Gjennom støtte til HIV-kampen, ga president Bush jr. penger til konservative religiøse organisasjoner.

– Men flere afrikanske konservative organisasjoner nektet å oppfordre folk til å bruke kondom, som var en del av policyen for å kjempe mot hiv. De ville bare oppfordre dem til å avstå fra sex og være trofast mot partneren, sier Gianella.

De konservative organisasjonene, som stammer fra en sterk kristenkonservativ bevegelse i USA, finansierer og trener partnere og organisasjoner hovedsakelig i Latin-Amerika og Afrika, men arbeider for økt politisk gjennomslag over hele verden, som opp mot konservative partier i Polen.

Global kamp

Det pågår en global kamp mot kvinnehelse og abort i FN, på advokatkontorer, og i parlamenter over hele verden. Inntil 1990-tallet dominerte progressive krefter og feminister FN-agendaen i spørsmålet om kvinners seksuelle helse og reproduktive rettigheter, ifølge Vik. Tradisjonelt sett er det evangeliske og katolske kristne som har hatt føringen i kampen mot abort, støttet av Vatikanet. Men da den katolske kirken mistet oppslutning og innflytelse i land som Frankrike og Italia, flyttet katolske aktører heller oppmerksomheten mot Afrika og Latin-Amerika, sier Vik.

Abortspørsmålet er omstridt i kristen teologi, men det finnes ikke en tilsvarende teologisk tenkning om abort innenfor islam, ifølge Vik. Konservative religiøse finner sammen på tvers av religioner i kampen mot likestilling og homofiles rettigheter.

Det gjør at nye allianser oppstår mellom kristne og islamske organisasjoner, som innflytelsesrike Organisasjon for islamsk samarbeid (OIC), samt afrikanske land og Russland. Disse aktørene stempler kvinners reproduktive rettigheter og seksuelle helse som vestlige verdier fremmet av en sekulær elite i FN.

– De bruker en anti-elite-retorikk mot abort. De snakker om at sekulære FN-ansatte, som ikke er folkevalgte og som har en fiendtlig holdning til religion, har innflytelse over vanlige menneskers liv, sier Vik.

Fortsetter de konservative aktørene kampen, kan det føre til tilbakeslag for abortkampen også i Europa, ifølge Vik, som understreker at kvinners rett til abort fortsatt har bred folkelig støtte i Europa. I 2016 knuste de folkelige protestene det politiske forslaget i Polen om å forby abort.