Verden

Doblet på et år

Dobbelt så mange som året før søkte i fjor asyl i rike land. Effekten av immigrasjon er generelt positiv på sikt, mener OECD.

– OECD har samlet en mengde informasjon som viser at effekten av migrasjon på middels og lang sikt generelt er positiv når det gjelder offentlig økonomi, økonomisk vekst og arbeidsmarkedet, konkluderer Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) i sin rapport «International Migration Outlook 2016», som ble lansert i går.

Les også: Flyktningleir ødelagt av brann på Lesvos

En av fem

Men: Budskapet når ikke fram, konkluderer OECD-rapporten. Den positive effekten belyses ikke godt nok, mener organisasjonen, som har verdens mest velstående land som medlemsland.

– For å demme opp for den voksende bølgen av anti-immigrasjonsstemmer må regjeringene forklare disse fordelene på en klar og utvetydig måte, samtidig som de må forklare hvordan de har tenkt å håndtere disse strømmene, sa generalsekretær i OECD, Angel Gurria, som i går lanserte rapporten i FNs generalforsamling i New York.

I dag er en av fem innbyggere i OECD-land enten migrant selv eller barn av migrantforeldre.

Men selv om immigrasjon har en generelt positiv effekt på blant annet mottakerlandenes økonomiske vekst, er det store geografiske forskjeller innad i landene når det gjelder innvirkningen av immigrasjon: Immgrasjonen er som regel alltid konsentrert i enkelte urbane strøk, og ofte de minst ressurssterke områdene. Det må landene ta følgene av når de skal håndtere immigrasjonen, mener OECD.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Doblet

OECD står for Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, og har i dag 35 medlemsland. I tillegg til europeiske land er disse medlemmer: USA, Canada, Mexico, Chile, Israel, Tyrkia, New Zealand, Australia, Sør-Korea og Japan.

I fjor var det rundt 1,65 millioner mennesker som søkte asyl i OECD-land. Det er dobbelt så mange som året før. En firedel av asylsøknadene i fjor var fra syrere, mens 16 prosent var fra afghanske statsborgere, viser rapporten.

Les også: Kadafi ble Ali

Åsne Gullikstad

Journalist