Verden

Kjemper om FN-makten

Kampen om hvem som skal bli FNs neste generalsekretær skjerpes, mens Kina og Russland vil øke sin innflytelse gjennom andre FN-kanaler.

NEW YORK (Dagsavisen): Årets valg av generalsekretær skulle være mer åpent og demokratisk enn noen gang før. Og det har vært offentlige debatter, utspørring av kandidater og flere avstemninger. Men når datoen for valg av ny generalsekretær i FN nå nærmer seg, er det likevel på bakrommet den endelige avgjørelsen blir tatt.

Der vil stormaktene Kina og Russland trolig kreve tunge politiske FN-poster i bytte mot støtte til kandidaten som nå leder racet, Portugals tidligere statsminister Antonio Guterres.

Det er i teorien FNs generalforsamling, altså alle medlemsstatene, som stemmer fram organisasjonens neste generalsekretær. Men det er Sikkerhetsrådets fem permanente medlemmer, USA, Russland, Frankrike, Storbritannia og Kina som tar den virkelige avgjørelsen.

Mandag kommer statsledere fra hele verden til New York for å følge den årlige høynivåuka under åpningen av FNs Generalforsamling. Det er ventet høy møtevirksomhet og diplomatiske dragkamper på høyeste nivå om hvem som skal lede verdensorganisasjonen de neste fem årene.

– Det er mange politiske kompromisser på gang nå. Vi kan ende opp i en ganske kaotisk situasjon, med en merkelig blanding av russisk, kinesisk og europeisk innflytelse på toppen i FN, sier Richard Gowan ved tenketanken European Council of Foreign Relations.

Sterkere Kina

FN har lenge vært dominert av vestlige stormakter. Det kan endre seg med valget av ny generalsekretær. Beijing har blant annet gjort det klart at Kina vil ha posten som leder for FNs fredsbevarende operasjoner, en stilling som siden 1997 har vært i Frankrikes hender. Kina kan love støtte til António Guterres mot at de får lede de fredsbevarende styrkene, sier Richard Gowan. Han sier det i så fall vil være en betydelig kursendring.

– Det er veldig vanskelig å si hva en kinesisk sjef for fredsstyrkene vil bety. Men kineserne har stilt spørsmål ved om FNs fredsbevarende soldater skal beskytte menneskerettighetene, og de er mer opptatt av å respektere suvereniteten til landet de opererer i, sier Gowan.

Samtidig vil Russland trolig enten kreve lederen for FNs politiske departement, DPA, eller sikre seg at den framtidige visegeneralsekretæren blir russlandsvennlig, slik at toppen i FN balanserer mellom øst og vest.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vil velges i oktober

Mye tyder på at den neste generalsekretæren blir valgt i løpet av oktober, da det er Russland som sitter med formannskapet i Sikkerhetsrådet. Antonio Guterres er tidligere statsminister i Portugal, som er NATO-land, noe Russland er skeptisk til, men han har markert seg som en sterk humanitær stemme som FNs høykommissær for flyktninger.

Ved tidligere valg av ny generalsekretær i FN har USA mer eller mindre håndplukket en kandidat som var spiselig for de andre fem permanente medlemmene av Sikkerhetsrådet. Dette valget skulle være annerledes. Men at valgprosessen etter flere måneder med offentlige utspørringer nå likevel har endt opp på bakrommet bør ikke komme som noen overraskelse på noen, sier Richard Gowan, som sier det tross alt har vært en mer åpen valgprosess enn tidligere.

António Guterres var for eksempel slett ingen favoritt, men klarte på egen hånd å overbevise stormaktene om at han vil være en god generalsekretær, nettopp gjennom offentlige utspørringer i blant annet generalforsamlingen, påpeker Gowan.

Neppe kvinne på topp

– Kampanjen for mer åpenhet i FN har gjort det overraskende bra, sier Gowan.

– En kan neppe si det samme om kampanjen for å få en kvinnelig generalsekretær?

– Nei. Det at de kvinnelige kandidatene har fått lavere oppslutning enn forventet kan tyde på at det fortsatt er et element av en gutteklubb i FN-diplomatiet. Samtidig er det politiske, ikke kjønnsmessige årsaker som er grunne til at begge de sterkeste kvinnelige kandidatene falt ned på lista, sier Gowan.

Han viser til bulgareren Irina Bokova, som USA mener er for Russland-vennlig, mens argentinske Susana Malcorra, som i utgangspunktet var manges favoritt, blir sett på som for USA-vennlig av Russland og Kina.

Sørkoreaneren Ban Ki-moon har ledet FN i snart ti år, og går av 31. desember 2016.

Siden FN ble opprettet har alle organisasjonens generalsekretærer vært menn.