Verden

- Han fortjener fredsprisen

AVLYTTING: - Edward Snowden er en helt som fortjener Nobels fredspris. Samtidig er det helt klart at USAs politiske ledelse ville ha mislikt en slik tildeling. Det mener både Snowdens amerikanske forsvarer Beatrice Edwards og den legendariske varsleren Daniel Ellsberg.

SAN FRANCISCO (Dagsavisen): Dagsavisen snakket med Beatrice Edwards og Daniel Ellsberg under verdens største konferanse for undersøkende journalistikk i San Francisco som ble arrangert i helgen.

- Jeg kan bekrefte at Edward Snowden har søkt om å få fornyet sin oppholdstillatelse og sitt visum i Russland, sier Beatrice Edwards.

Hun er øverste leder for den amerikanske varslerorganisasjonen GAP. Organisasjonen representerer og forsvarer Edward Snowden. Hans russiske visum utløper om bare fem uker, og Beatrice Edwards forteller at Snowden vurderer om han skal søke fast oppholdstillatelse i Russland.

Fikk slutt på cyberkrig

Beatrice Edwards organisasjon har siden starten i 1977 hjulpet og representert mer enn 5.000 varslere i USA.

- Forslaget om å gi fredsprisen til Edward Snowden er et strålende forslag. Han er en helt. Gjennom sine avsløringer har han avslørt statlig kriminalitet og på den måten styrket demokratiet. Han har dessuten avskaffet den såkalte cyber-krigen, som amerikanske spionsjefer har snakket så mye om for å få økt sine bevilgninger. Bare få måneder før Snowden presenterte sine første avsløringer, ble det uttalt at Kina spionerte mot militære bedrifter og andre viktige mål i USA. Etter at hele verden fikk se hva USAs spionapparat drev med, er det blitt en brå slutt på alt snakk om cyberkrig, sier Edwards.

Hun har jevnlig kontakt med Edward Snowden. Kommunikasjonen skjer gjennom et kryptert kommunikasjonssystem.

- Det er ganske sikkert, smiler Edwards.

- Det er laget av en tidligere ansatt i en nasjonale sikkerhetsorganisasjonen, NSA, som også er kommet til oss som varsler.

Eget sikkerhetsopplegg

- Hva slags sikkerhetsopplegg er laget for Edward Snowden i Russland?

- Jeg kan ikke diskutere detaljer, men vi er overbevist om at sikkerheten er tilstrekkelig.

- Finnes det noen løsning på denne saken? Kan Snowden snart komme tilbake til USA?

- Jeg ser ingen slik løsning akkurat nå. Den politiske ledelsen i USA er så rasende fordi Snowden befinner seg i Russland, at det synes helt urealistisk å få til en løsning som ikke medfører fengselsstraff for Snowden.

- I Norge uttaler politikere at de amerikanske myndighetene skal ha forsikret dem om at ingen norske statsborgere blir overvåket og avlyttet på ulovlig vis?

Beatrice Edwards begynner å le. Hun sier deretter:

- Kanskje dere burde begynne med at statsministeren tar ut batteriet av mobiltelefonen sin når hun skal snakke om noe viktig.

e-borgen@online.no

– Snowden er en helt

– Hvis Barack Obama hadde vært president den gang jeg lekket vietnamkrigens hemmeligheter til New York Times, ville jeg ha sittet i fengsel den dag i dag, sier Daniel Ellsberg til Dags­avisen.

SAN FRANCISCO (Dagsavisen): – Verden trenger flere varslere som Edward Snowden, Chelsea Manning og meg selv. Snowden er en helt fordi han har avslørt et massivt kriminelt og ulovlig overvåkingssystem som er i strid med amerikansk lov og konstitusjon. Er det kriminelt å avsløre en regjerings kriminalitet? Svaret sier seg selv, mener Ellsberg.

– Snowden er en helt. Etter min mening har det aldri i USAs historie vært en viktigere og mer nødvendig lekkasje enn den han har bidratt med.

– I Norge sier de som er imot å gi Nobelprisen til Snowden, at han får komme seg hjem til USA og forsvare sin sak i retten?

– Da taler de mot bedre vitende. Snowden kan med USAs lovgivning i dag aldri få noen rettferdig sak. Da jeg sto i retten tiltalt for min lekkasje etter spionasjeparagrafen, fikk jeg verken anledning til å forklare meg om faktiske forhold, eller om hvorfor jeg hadde gjort som jeg hadde gjort. Mine advokater og jeg hadde planlagt en rekke spørsmål og svar. Jeg ble stoppet. Da min advokat spurte meg hvorfor jeg hadde lekket «Pentagon Papers», protesterte aktor og sa at det var irrelevant og ikke hadde noe med saken å gjøre. Han fikk øyeblikkelig medhold, forteller Ellsberg, som sier at Snowden ville ha blitt utsatt for akkurat det samme i en rettssak.

– Han ville dessuten blitt fengslet og satt i isolat så fort han hadde landet på amerikansk jord. Kausjon ville vært helt utelukket. Han ville aldri ha kunnet bli intervjuet av mediene, eller på annen måte fått presentert og prosedert sin sak i det offentlige rom. Slik situasjonen er i dag må Snowden regne med å tilbringe resten av sitt liv i fengsel om han vender tilbake til USA.

– I Norge er det også blitt sagt at Snowden burde ha gått til sine overordnede med sine betenkeligheter og synspunkter om spionasjeprogrammet?

– Snowden tok saken opp med flere av sine kolleger og med fire av sine overordnede. Han fikk overhodet ingen respons. Det førte ikke til noe. Jeg vet at NSAs toppsjefer har sagt at det aldri har skjedd. De snakker usant. Deres jobb er å tildekke sannheten.

– Norges statsminister har uttalt at hun ikke vil kalle Snowden for en varsler.

– Jeg synes det er et paradoks at Snowden og andre som avslører farlig regjeringspolitikk, løgner og kriminell aktivitet, forfølges som spioner. Mens det ikke får noen konsekvenser for dem som gjennomfører slikt. Etter mitt syn har Snowden gjort mer for konstitusjon, lov og rett enn de fleste. Takket være Snowden er allmennheten gitt en unik mulighet til å diskutere USAs ulovlige spionasje rettet mot hele verden.

–  Erna Solberg har også sagt at etterretningsvirksomhet må basere seg på kilder som står i fare for å miste livet dersom de blir blåst.

– Det er ikke dokumentert et eneste eksempel på at Snowdens lekkasjer har medført fare for noen i NSA eller for noen av etterretningstjenestens kilder.

– Kommuniserer du selv med Edward Snowden?

– Snowden har sagt ja til å være styremedlem i en ny pressefrihetsstiftelse jeg har vært med å etablere. Det er en stiftelse som skal forsvare og beskytte sannhetssøkende journalistikk Jeg har snakket med ham flere ganger det siste året på kryptert vis gjennom internett.

e-borgen@online.no