Valget 2021

Fagforeningstopp avviser olje-kompromiss mellom de rødgrønne

Fellesforbundets mektige leder Jørn Eggum vil ikke høre snakk om letestans på norsk sokkel og har ingen tro på at SV vil få gjennomslag i oljepolitikken.

Torsdag startet sonderingene mellom Ap, Sp og SV på Hurdalsjøen hotell. Målet med samtalene er å finne ut om det er grunnlag for å gå videre til formelle regjeringsforhandlinger mellom de tre partiene.

Oljepolitikken og spørsmålet om letestans på norsk sokkel kan raskt bli et hett tema mellom de rødgrønne. SV gikk til valg på å stanse all leting etter ny olje og gass. Det samme gjorde Rødt og MDG. SV vet derfor at partiet kommer til å få massiv kritikk om de ikke kommer noen vei i dette spørsmålet, både fra disse partiene og fra alle de store miljøorganisasjonene som før valget gikk ut i Dagsavisen med en felles uttalelse om at oljeletingen må opphøre.

Men foreløpig er det lite som tyder på at SV kommer til å få gjennomslag. Både Ap og Sp vil fortsette leteaktiviteten. Gir de etter, vil de få Eggum og Fellesforbundet på nakken. Fellesforbundets leder sitter i Aps sentralstyre og har stor innflytelse når det gjelder utformingen av oljepolitikken til partiet. For Jonas Gahr Støre har det vært viktig å knytte Ap enda tettere til fagbevegelsen. Det har vært et uttalt mål fra dag én etter at han ble partileder.

I 2019 ble det et voldsomt rabalder da Ap sa nei til å konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja for olje- og gassvirksomhet. Eggum uttalte at han var «jævla skuffet», og mange av Fellesforbundets medlemmer meldte seg ut av Ap som følge av denne saken. Det endte med at Ap og Fellesforbundet inngikk en formell avtale om tettere samarbeid, en avtale om årlige dialogmøter for å diskutere saker som Fellesforbundets medlemmer er opptatt av.

Leder i Fellesforbundet Jørn Eggum (t.v.) og leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre signerer en samarbeidsavtale om at det skal ha dialogmøter. Det skjedde etter at Ap sa nei til konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja i 2019.

Fellesforbundet er Norges største fagforbund i privat sektor med over 160.000 medlemmer. Mange av medlemmene jobber i industrien og oljesektoren.

Avviser olje-kompromiss

Onsdag denne uka uttalte Eggum til Dagbladet at SV ikke har greie på oljepolitikk og at han ikke tror partiet vil få gjennomslag. Overfor Dagsavisen er han svært tydelig på at Fellesforbundet forventer at den nye regjeringen verken stanser oljeleting i områder der det allerede er aktivitet eller der det ikke har vært aktivitet, i såkalt umodne områder på norsk sokkel.

– Det virker som du er sikker på at SV ikke vil få gjennomslag av noe slag når det gjelder oljepolitikken. Hvorfor er du så sikker på det? Har Støre sagt det til deg?

– Det har han ikke. Jeg er bare tydelig på at man både i Ap og Sp er tydelig på å utvikle petroleumsnæringen, ikke avvikle, sier Eggum til Dagsavisen.

Et spørsmål som ble løftet før valget, var om en ny rødgrønn regjering kan gå inn for et slags kompromiss ved at det bare åpnes for leting etter olje og gass i de såkalte modne områdene på sokkelen, det vil si der man kjenner geologien og hvor det allerede er aktivitet og infrastruktur fra før.

Eggum og Fellesforbundet vil absolutt ikke ha et slikt kompromiss.

– For våre medlemmer i leverandørindustrien og på de store offshoreverftene, er det ingen stor forskjell på om man går inn for en sluttdato eller sier nei til ny leting. Det betyr egentlig skitt det samme. Sier du nei til leting, sender du samtidig ut et politisk signal om at det er over på norsk sokkel. Uten leting finner du ingenting og uten funn er det ingenting å bygge ut for denne industrien, sier han og legger til:

– Siden disse bedriftene er i den ypperste verdenstoppen hva gjelder teknologi og kompetanse, så vil de naturlig heller kanalisere sin kapital og kompetanse mot andre sokler. Da risikerer vi i Norge å miste den kompetansen vi er helt avhengig av for å lykkes i det grønne skiftet med havvind, hydrogen og karbonfangst- og lagring. Derfor er det så viktig at vi går skrittvis fram og bygger ny industri på skuldrene av den vi har. Gjør vi ikke det, risikerer vi å aldri nå fram.

Vil ha leting i umodne områder

Han gjør det klart at Fellesforbundet kommer til å kjempe hardt for at det skal gis nye letelisenser også i umodne områder gjennom det som kalles de nummererte konsesjonsrundene.

– Ja, det kan jeg love deg at vi vil gjøre. Rammebetingelsene for utlysning av konsesjoner i områder som både er konsekvensutredet og åpnet må selvsagt ligge fast.

Kort tid før valget uttalte Støre i Politisk kvarter på NRK at det ikke blir store leteoperasjoner på norsk sokkel. Overfor NTB presiserte han riktignok at Ap ikke utelukker nye konsesjonsrunder.

– Opplever du at Støre er på linje med Fellesforbundet i hvordan oljepolitikken skal utformes de neste årene?

– Det var mye mer nyanser i det Jonas sa. Og han ble bevisst misforstått av mange. Jeg opplever at Jonas er på linje med oss om at vi skal utvikle, ikke avvikle.

Det var god stemning da Audun Lysbakken, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum møtte pressen før sonderingene på Hurdalsjøen hotell. Partiene er enige om mye, men det er også nok av konkliktsaker, som klima- og oljepolitikken.

– Hvor stor makt mener du Fellesforbundet har når det gjelder hva slags linje Ap legger seg på i oljepolitikken?

– Jeg både håper og tror at våre medlemmer ut fra den viktige jobben de gjør med å skape inntekter til landet og bidra til grønn omstilling, blir hørt i alle partier.

Klimatiltak i oljebransjen

I mai kom rapporten til Det internasjonale energibyrået (IEA) som sendte sjokkbølger inn i oljebransjen. Beskjeden var klar: Skal 1,5-gradersmålet nås, er det ikke rom for å åpne nye olje- og gassfelt etter 2021. Noen måneder senere kom den alarmerende rapporten til FNs klimapanel. FNs generalsekretær António Guterres sa rett ut at alle land må slutte å lete etter kull, olje og gass og kalte rapporten «dødsstøtet» for kull og fossil energi. Eggum i Fellesforbundet har finlest rapportene.

– Hvordan stiller du deg til konklusjonen i IEA-rapporten og oppfordringen fra FNs generalsekretær om at alle land må slutte å lete etter mer kull, olje og gass?

– Rapporten er et avgjørende signal om veien å gå. FNs generalsekretær sier at vi har funnet nok olje og gass til å dekke den fjerdedelen av dagens olje og gassproduksjon som verden må ha i 2050. På side 161 for å være helt presis, står det at produsenter som kan dokumentere at de har lavere utslipp har gode argumenter for at deres olje- og gassressurser bør foretrekkes fremfor andre. Det har Norge.

Eggum mener det i valgkampen nærmest ble skapt et inntrykk av at det ikke er behov for mer olje og gass fordi verden uansett skal slutte med det i 2050.

– Det er rett og slett ikke sant. IEA-rapporten sier derimot at det innenfor klimamålene i Parisavtalen fortsatt vil være 30 prosent fossile kilder i verdens energimiks i 2050, mot 80 prosent i dag. Da bør vi stille oss følgende spørsmål: Hvis vi erkjenner at verden fortsatt trenger olje og gass i 2050, er det da ikke et poeng at den oljen og gassen har et lavest mulig klimaavtrykk?

– Så hva slags klimagrep mener dere en ny regjering bør ta når det gjelder oljepolitikken?

– Norsk sokkel har i dag det laveste utslippet av klimagasser sammenlignet med all annen produksjon av olje og gass i verden rundt oss, men vi må videre ned. Det å bytte ut gassturbinene på plattformene med elkraft, er det viktigste grepet for å få utslippene ytterligere ned og avgjørende om Norge skal nå sine klimaforpliktelser.

Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev her.


Mer fra Dagsavisen