Valget 2021

Miljøorganisasjonene med felles bønn til ny regjering: – Stans all oljeleting

Skal vi nå klimamålene finnes det ikke rom for mer oljeleting, advarer miljøorganisasjoner. De advarer mot at klimadebatten drukner i detaljer når letestans er den eneste løsningen på klimakrisa.

– Å lete etter nye olje- og gassfelt er å gamble økonomisk mot at verden når klimamålene, sier leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen til Dagsavisen.

Klima har vært en av hovedsakene i valgkampen, og norsk petroleumspolitikk har for alvor blitt et stridstema mellom partiene. Saker som oljeskatteregimet, oljeleting, elektrifisering og organiseringen av letetillatelser, konsesjonsrunder og TFO-er har stått høyt på dagsordenen.

Nå går miljøorganisasjonene Natur og Ungdom, WWF, Naturvernforbundet og Greenpeace ut sammen og forsøker å rydde litt i debatten. De kommer med et enkelt, felles krav til oljepolitikken til en ny regjering: Norge må slutte å lete etter nye, uoppdagede olje- og gassressurser.

– Vi har sett at det har vært masse debatt knyttet til tekniske ting rundt oljeskatten, konsesjonsrunder eller andre detaljer rundt norsk oljevirksomhet. Det er vel og bra, men når du leser FNs klimarapport eller den siste rapporten til Det internasjonale energibyrået er budskapet klar: Det eneste som er godt nok er å stanse letingen. Vi har behov for å samle miljøbevegelsen og vise at det er vårt krav, sier 1. nestleder i Natur og Ungdom, Lea Justine Nesheim.

Lea Justine Nesheim, nestleder i Natur og Ungdom.

Tilbud og etterspørsel

Hovedargumentet til de som kjemper for fortsatt norsk letevirksomhet har lenge vært at dersom det fortsatt er etterspørsel etter olje og gass på markedet vil norsk nedtrapping eller stans ha minimal betydning. Da står andre, store oljeproduserende land som USA, Russland eller OPEC-landene klare til å gi markedet det de vil ha. Avvikling og nedtrapping av petroleumsindustrien må altså skje gjennom å redusere etterspørselen, ikke tilbudet.

– Alle verdens land må følge Parisavtalen om vi skal nå klimamålene. Og om Norge, som en av verdens største oljeprodusenter, går foran og stanser letinga vil ikke verdenssamfunnet tillate at det som ikke produseres erstattes av et annet land. Vi mener oppriktig, basert på det forskningen sier og det felles ansvaret vi alle har, at det er et syltynt argument å hevde at det vi ikke produserer automatisk kommer til å gjøres av et annet land, sier Greenpeace-leder Frode Pleym.

Karoline Andaur, generalsekretær i WWF.

– Dette er en alt for alvorlig sak til at man bare kan se på markedsmekanismene. Norge kan gå foran med et godt eksempel og vise at omstilling kan skje, og ikke minst bidra til gode alternativer til olje og gass. Havvind, solenergi og batteriteknologi trengs i det grønne skiftet, og er kan Norge gjøre disse næringene konkurransedyktig, slik at de kan utkonkurrere olje og gass andre steder i verden. I tillegg vil det skape arbeidsplasser i Norge, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF.

Sluttdato

Dette utspillet handler om å slutte med leting etter nye petroleumsressurser. Men allerede i dag er det åpnet oljefelt som vil produsere olje og gass i mange tiår framover. Det er også oppdaget store felt som ikke er utbygget, som vil sikre at Norge blir en olje- og gassnasjon i lang, lang tid framover. Så hvorfor ikke sette en sluttdato først som sist, slik mange i miljøbevegelsen tidligere har tatt til orde for?

– Vi i Naturvernforbundet mener vi bør ha 2040 som sluttdato, og vi har mange forslag til felt som ikke bør bygges ut. Alt det håper vi en ny regjering vil levere, men det aller viktigste er å bli enige om å ikke lete etter mer. Det aller viktigste er å slutte å bruke penger på å lete etter nye felt, sier Gulowsen.

Dersom meningsmålingene slår til er det mest sannsynlig Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre som blir Norges neste statsminister. Arbeiderpartiet har hele tiden ment at det er meningsløst å si nei til ny norsk oljeleting, men på Politisk kvarter på NRK onsdag morgen sa Støre at Ap ikke ønsket noe voldsom oljeleting framover i Norge.

Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

– Det blir ikke store leteoperasjoner på norsk sokkel. Vi har sagt nei til Lofoten, Vesterålen og Senja. Men i de områdene hvor Norge i dag har installasjoner, rør, rigger, så skal vi fortsette å kartlegge ressurser. Og det mener vi er nødvendig for å ha økonomi til å klare det grønne skiftet og få fram de nye fornybare energikildene, sa Støre.

Selv om han seinere på dagen presiserte at Ap ikke utelukker nye konsesjonsrunder velger Gulowsen å tolke det som et godt tegn fra Støre og Ap.

– Det er litt uklart hva han egentlig mener, men det er et godt signal. Det viser at Ap er på rett vei i denne saken. Vår oppfordring er enkel: Gjør det tydelig at det ikke vil bli gitt noen nye lisenser, verken i den ene eller andre ordningen, til leting etter ny olje og gass på norsk sokkel. Det vil gjøre at vi er trygge på at Ap har forstått alvoret fra FNs klimapanel, sier Gulowsen.

Mer fra Dagsavisen