Valget 2021

Garanterer ikke for karbonfangst

Dersom karbonfangst-prosjektet på Klemetsrud ikke får EU-støtte, vil ikke Arbeiderpartiet garantere for at en Ap-ledet regjering tar regninga.

– Det ble sendt en søknad til EUs innovasjonsfond. Vi skal ikke undergrave den søknaden og si «her er pengene».

Det sa klimapolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Espen Barth Eide, da han og flere andre la fram vekstplan for Oslo fredag morgen. Det han snakket om er prosessen om å skaffe penger til å bygge et fullskala anlegg for fangst og lagring (CCS) av CO₂ på Fortum Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo.

Oslo har satt et svært ambisiøst mål om å kutte 95 prosent av alle utslipp innen 2030. Om man når målet avhenger i stor grad på om man får realisert et slikt fullskala CCS-anlegg på Klemetsrud, som i dag står for 14 prosent av hovedstadens utslipp.

Derfor ble mange, kanskje særlig byrådsleder Raymond Johansen (Ap), skuffet da regjeringen kom med sine investeringsbeslutninger i fjor. De ga grønt lys til CCS ved Norcems sementfabrikk i Porsgrunn, men ikke til Klemetsrudanlegget. I stedet ba de Klemetsrud søke om midler fra EUs innovasjonsfond, og garanterte samtidig for 3 milliarder (litt under halvparten av pengene som trengs) dersom EU skulle si ja til prosjektet for å smøre søknadsprosessen.

21 milliarder euro

De rødgrønne partiene presset sammen med LO og NHO lenge på for at regjeringen skulle legge mellom 15 og 25 milliarder på bordet for å sikre fullskala CCS ved både Norcem og på Klemetsrud. Å vente på EU i stedet for å betale for gildet selv vil utsette prosessen med flere år. Og det er slettes ikke sikkert EU stiller opp med penger.

Men heller ikke de rødgrønne partiene er villige til å ta hele CCS-regningen selv. Også de vil avvente EU-prosessen for å se om Europa er villige til å betale for CO₂-rensing i Oslo. I stedet er Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV enige om å legge en ekstra milliard på toppen av regjeringens garanti for å gjøre søknaden enklere for EU å si ja til.

Men hva skjer dersom EUs innovasjonsfond sier nei til Fortums anlegg på Klemetsrud? Som Dagsavisen tidligere har skrevet er det sylskarp kniving om EU-midler til CO₂-rensing. 311 prosjekter har søkt om til sammen 21 milliarder euro. Men potten er kun på 1 milliard euro. Og Klemetsrudanlegget har søkt om så mye som en tredjedel av hele potten. Raymond Johansen har tidligere uttalt at det er usannsynlig at Klemetsrud får pengene de trenger for å få bygd anlegget fra EU.

SVs klimapolitiske talsperson Lars Haltbrekken er klokkeklar: Dersom EU ikke stiller opp med pengene som trengs, må Norge ta regningen.

– Jeg regner med at vi får et svar fra EU ganske raskt. Blir det avslag må vi kaste oss rundt og sørge for at pengene kommer fra staten, sier Haltbrekken.

– Vil ikke undergrave

Arbeiderpartiet vil på sin side ikke gi en slik garanti. Da Arbeiderpartiet lanserte sin vekstplan for Oslo fredag morgen sa klimapolitisk talsperson Espen Barth Eide at han ikke ville si så mye om hva Ap vil gjøre dersom EU skulle si nei til CCS på Klemetsrud.

– Vi sa i vårt alternative statsbudsjett i fellesskap med SP og SV at vi var villige til å øke den betingede støtten slik at Klemetsrudanlegget blir en mindre del av den totale utbetalingen. Det er en ganske stor søknad, selv i Europeisk sammenheng. Hvis søknaden går bra er vi glade for det, hvis det ikke går bra får vi se hva vi gjør med det. Jeg tror det er lurt å helt bevisst ikke si mer en det fordi dette er en prosess og det vi sier kan godt bli hørt i andre land, sa Barth Eide.

Partileder Jonas Gahr Støre peker på at EU også har et ansvar for å sørge for at avfallsforbrenning kan foregå utslippsfritt i framtida.

– Vi er villige til å stille opp med en mer offensiv økonomisk pakke for karbonfangst- og lagring. Men dette må løses i samarbeid med EU. Vi skal ikke frata Europa et ansvar for å finne en løsning på avfallsbransjens utslipp. Skal du få ned klimagassutslippene må vi finne en løsning på utslippene som kommer fra avfall. I Oslo kan vi finne en løsning både for Oslo, men også utvikle teknologi resten av Europa og verden kan dra nytte av, sier han til Dagsavisen.

– I EUs interesse

Haltbrekken i SV er ikke redd for, slik Ap impliserer mellom linjene, at en norsk garanti om å betale for CCS på Klemetsrud selv dersom EU skulle si nei kan ødelegge søknadsprosessen fordi EUs innovasjonsfond kan begrunne et avslag til Fortum Varme med at Norge uansett har garantert for bygging av anlegget.

– Nei, det har vært kjent lenge at vi ønsker å stille med disse pengene. Hvis EU bidrar vil EU også kunne ha en finger med i spillet og tjene på det. Så det bør være i EUs interesse å si ja til dette prosjektet, sier Haltbrekken.

Mer fra Dagsavisen