Politikk

– Den mest byfiendtlige regjeringen i moderne tid

Regjeringen har glemt Oslo, mener Venstre, som slår alarm på vegne av barnevernet i hovedstaden.

I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett foreslås det å styrke barnevernet over hele landet med 142 millioner kroner, mens Oslo ikke får en tilsvarende økning på sitt budsjett.

– Dette skjer gang på gang: Regjeringen glemmer Oslo. Dette begynner å ligne et mønster, der man aktivt og systematisk nedprioriterer og underfinansierer barnevernet i Oslo. Dette er galt og bør stoppes. Dette er nok et eksempel på at vi har den mest byfiendtlige regjeringen i moderne tid, sier stortingsrepresentant Grunde Almeland, som er Venstres storbypolitiske talsperson.

Han mener Støre-regjeringen har nedprioritert Oslo i en rekke saker, blant annet i Nasjonal transportplan (NTP). Nå syns han de gjøre det samme med barnevernet.

Har ansvar alene

For selv om regjeringen styrker Bufetat, som er ansvarlig for barnevernet, med 142 millioner, så kommer ikke dette Oslo automatisk til gode. Det skyldes at Oslo ikke sorterer under Bufetat, men har som det eneste fylket i landet selv et helhetlig ansvar for sin egen barnevernstjeneste. Almeland og Venstre har ikke noe ønske om å endre på dette, men mener altså at regjeringen har «glemt» å styrke Oslo kommune. Selv har Venstre foreslått en økning til Oslos barnevern på 16,7 millioner.

Almeland syns det er bra at regjeringen ønsker å styrke spesielt institusjonsbarnevernet i landet. Men de må ikke glemme Oslo, mener Almeland.

– Jeg mener jo at dette er oppgaver Oslo helt fint kan klare å gjøre, men da betyr det også at de trenger å få pengene til å faktisk ivareta de oppgavene de har, sier han til Dagsavisen.

Julianne Ferskaug

Les også: Barnevernet må legges om

– Et enda større gap

Også Venstres byråd for sosiale tjenester i Oslo, Julianne Ferskaug, reagerer på regjeringens forslag. Hun mener det de siste årene har vært større press på institusjonsbarnevernet over hele landet, også i Oslo.

– Når regjeringen utelater Oslo, er resultatet et enda større gap mellom finansieringen av det statlige barnevernet og den særskilte tildelingen til Oslo. Det er reelt sett en svekkelse av Oslo kommunes økonomiske handlingsrom, sier Ferskaug i en e-post til Dagsavisen.

– Oslo må bære en større del av finansieringen for sitt institusjonsbarnevern enn det som var tiltenkt da Oslo beholdt ansvaret etter barnevernsreformen i 2004. Det er ikke rettferdig, og det går utover rommet kommunen har til annet forebyggende arbeid, mener byråden, som også har sendt et brev til barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) om dette.

Les også: Barn i barnevernet får ikke den helsehjelpen de trenger

Setter sin lit til SV

I øyeblikket sitter regjeringspartiene i innspurten i budsjettforhandlingene med sin foretrukne budsjettpartner SV. Almeland håper at SV får plusset på noen millioner til barnevernet i Oslo.

– SV har jo vist at de har klart å prioritere dette flere ganger før. Jeg håper de får til noe denne gangen også, men dette betyr jo at det igjen blir SV sitt ansvar å rydde opp i regjeringens feil. Men SV skal ha skryt for at de tidligere har prioritert det og fått det inn i budsjettforhandlingene, sier Almeland.

Justert etter prisvekst

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) svarer ikke på påstanden fra Venstre om hennes regjering er «byfiendtlig», men kommenterer saken slik i en e-post til Dagsavisen:

– Når regjeringa foreslår å auke løyvinga til det statlege barnevernet, er dette ein prioritering som gjerast opp mot andre behov på statsbudsjettet. Tilsvarende står Oslo kommune fritt til å prioritere sitt kommunebudsjett som de sjølv ønsker, også til barnevern, sier Toppe.

Hun påpeker at beløpet som Oslo kommune får over Kommunal- og distriktsdepartementets budsjett er justert med med den anslåtte pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren for 2024 (noe som tilsvarer 32,8 mill. kroner).

Hun sier videre at beløpet er videre oppjustert med den anslåtte veksten i tallet på 1-18-åringer i Oslo fra 2023 til 2024.

– Ein praksis der regjeringa årleg skulle gjort ei konkret vurdering av løyvinga til barnevern i Oslo kommune, vil ikkje vere i tråd med de grunnleggande prinsippa for statleg styring av kommunar og fylkeskommunar, sier Toppe.


Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Mer fra Dagsavisen