Politikk

Går inn for elektrifisering av Melkøya – ber Sp vurdere regjerings-exit

Statsministeren og finansministeren bekrefter nå at de vil elektrifisere Melkøya med strøm fra land.

Saken oppdateres

– Dette er en historisk dag for Hammerfest, for Finnmark og for Norge, sa statsminister Jonas Gahr Støre da han åpnet pressekonferansen i Hammerfest tirsdag.

Som flere medier meldte mandag sier regjeringen nå at de vil godkjenne Equinors planer for elektrifisering av gassanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest tirsdag.

Samtidig sier statsminister Jonas Gahr Støre at de vil ha en kraftig utbygging av strømnettet i Finnmark, og at regjeringen vil prioritere behandlinger av søknader om utbygging av fornybar energi i Finnmark.

Den fornybare kraftproduksjonen i Finnmark skal innen 2030 øke minst like mye som den planlagte forbruksøkningen ved Hammerfest LNG, forutsatt konsesjon skriver regjeringen i en pressemelding.

– Dette er det største enkeltstående klimagasskuttet noen gang vedtatt av en norsk regjering, sa statsministeren på pressekonferansen.

Strømpriser og industri

At anlegget nå skal få strøm fra land gjøres nemlig for å dramatisk kutte i CO2-utslipp.

Gassanlegget slipper ut 850 000 tonn CO2 hvert år, tilsvarende 2 prosent av Norges totale utslipp, like mye som hele Oslo slipper ut i løpet av et år. Elektrifiseringen skal kutte inntil 90 prosent av utslippene.

I dag drives Hammerfest LNG av gassturbiner. Anlegget er svært energikrevende, og omdanner gass til flytende LNG som er enklere å transportere med skip videre til Europa.

Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at regjeringen går inn for elektrifisering av produksjonsanlegget på Melkøya. Foto: Heiko Junge / NTB

Kritikerne frykter at landstrøm til Melkøya vil tvinge strømprisene i nord til himmels. De frykter at det vil hindre nye industrisatsinger i nord, som ikke får tilgang til kraft. Elektrifisering krever også omfattende kraft- og nettutbygging, som kan komme i konflikt med både natur og beiteområder for rein.

Senterpartiet vedtok på sitt landsmøte i vår at de er mot elektrifisering av Melkøya. Også Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark er kritiske til satsingen, og har satt en del betingelser for elektrifisering, mens Arbeiderpartiets landsmøte er for elektrifisering av olje- og gassprosjekter.

Ber Sp trekke seg

Senterungdommen har allerede kalt elektrifisering av Melkøya for et brudd på Hurdalsplattformen, og har bedt Senterpartiet vurdere å gå ut av regjeringen i protest mot det de mener er dyr symbolpolitikk som vil tappe Nord-Norge for kraft.

– Det er usannsynlig at de planene regjeringa skal legge fram for kraftutbygging vil la seg gjennomføre, og elektrifisering kan heller ikke forsvares i et miljøperspektiv da vi først og fremst flytter utslipp ut av landet, sier leder i Senterungdommen Andrine Hanssen-Seppola i en uttalelse til NTB.

Stortinget påla før sommeren regjeringen om å vurdere karbonfangst- og lagring (CCS) som alternativ til elektrifisering av Melkøya. Equinor mener selv at det vil bli for dyrt og ta for lang tid, noe regjeringen er enige i.

Effekt og strøm

Høyres energipolitiske talsperson Nikolai Astrup er fornøyd med beslutningen fra regjeringen.

– LNG-anlegget på Melkøya er en av de viktigste og mest lønnsomme arbeidsplassene i Nord-Norge, og det er bra at regjeringen nå sier ja til å videreutvikle anlegget og sikre driften også etter 2029. Det er også et nødvendig tiltak for å nå klimamålene. Samtidig er det en avgjørende forutsetning at det produseres mer kraft og bygges mer nett og bedre overføringskapasitet i regionen, for å legge til rette for annen industriutvikling og dekke befolkningens behov for effekt og strøm, sier han.

Han peker på at det i dag står flere titalls nyetableringer i stampe på grunn av kraftsituasjonen.

– Bevisbyrden ligger nå hos regjeringen. Høyre forutsetter at det blir fortgang i konsesjonsbehandlingen av ny kraftproduksjon på land, og at regjeringen raskt avklarer rammevilkårene for kommersielle aktører som ønsker å utvikle havvind i Finnmark, sier han.

---

Fakta om regjeringens kraftplaner i Finnmark

Regjeringen la tirsdag fram en plan for kraftutbygging i Finnmark og elektrifisering av gassanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest. Her er noen fakta om planen:

 • Den fornybare kraftproduksjonen i Finnmark skal innen 2030 øke minst like mye som den planlagte økningen i kraftforbruk ved gassanlegget, forutsatt konsesjon.
 • Ny infrastruktur for strøm i Finnmark skal være i drift innen 2030, forutsatt konsesjon.
 • Det er gitt konsesjon til en ny 54 kilometer lang kraftledning fra Skaidi på Finnmarksvidda til Hyggevatn utenfor Hammerfest og en mindre kraftledning fra Hyggevatn til Melkøya. Ifølge Statnetts områdeplan kan denne først stå ferdig i 2032.
 • Det eksisterende gasskraftverket på Melkøya kan driftes fram til konsesjonstiden for anlegget utløper, dersom hensynet til kraftsituasjonen tilsier at det er nødvendig.
 • Prosjekter for nett og kraft skal ikke gå på bekostning av reindriftas rettigheter etter artikkel 27 i konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. Dette er et helt sentralt spørsmål i konsesjonsbehandlingen.

Kilde: Regjeringen.no

---

---

Fakta om Equinors produksjonsanlegg på Melkøya

 • Melkøya er en liten øy som ligger like nordvest for Hammerfest i Troms og Finnmark. Omtrent hele øya er dekket av et LNG-anlegg som tar i mot naturgass fra petroleumsfeltet Snøhvit i Barentshavet.
 • Produksjonsanlegget på øya startet opp høsten 2007, og det er Equinor som er operatør for utbygging og drift av anlegget.
 • Melkøya var det første eksportanlegget i Europa for LNG (flytende naturgass). Den fraktes ut med om lag 70 skipslaster i året.
 • Kraftverket slipper ut 900.000 tonn karbondioksid årlig, noe som er Norges tredje største punktutslipp. Det er planlagt elektrifisering av anlegget, men man har også sett på mulighetene for karbonfangst- og lagring.
 • Equinor har søkt regjeringen om kapasitet på 410 megawatt for elektrifiseringen av Melkøya. Det vil legge beslag på inntil 3,6 terawattimer (TWh) strøm i året.
 • Oppgradering og elektrifisering av Melkøya ventes å ha en prislapp på 13,2 milliarder kroner.

Kilde: Equinor, SNL, NTB

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: