Politikk

Lover billigere kollektivpriser for unge

AUF feiret et viktig gjennomslag på Arbeiderpartiets landsmøte: Et nasjonalt ungdomskort som skal gi billigere kollektivreiser.

– Vi vil innføre et nasjonalt ungdomskort for kollektivtransporten som gir billigere pris til unge, studenter og lærlinger. Dette er en kjempeseier for oss i AUF, og noe vi har kjempet for lenge så hverdagen til unge kan bli enklere og mer klimavennlig, sier Nimrah Ramzan, sentralstyremedlem i AUF.

Fredag vedtok Aps landsmøte at de «gradvis vil innføre et nasjonalt ungdomskort som gir lavere priser for unge, lærlinger og studenter i hele landet». Vedtaket var blankt gjennomslag for AUF, som lenge har ønsket seg en slik ordning.

– Det er viktig for unge mennesker i hele landet, by og bygd, at trikk, buss, tog og bane blir rimeligere, sier nyvalgt nestleder og næringsminister Jan Christian Vestre, som ledet det interne arbeidet som ledet opp til at Ap nå har vedtatt at de vil gi billigere kollektivreiser til unge.

Bestilling

Men hvor langt er det egentlig fra et vedtak i Arbeiderpartiets landsmøte og fram til å komme inn i statsbudsjettet?

– Dette er en bestilling fra landsmøtet, og noe vi må ta med oss inn i budsjettkonferansene framover. Kollektivtrafikken er fylkeskommunenes ansvar, men så sier vi at vi vil ha et statlig ungdomskort. Det betyr at vi må finne en fordelingsnøkkel og lage et spleiselag så vi skal få dette til, slik at kollektivtrafikken blir billigere, sier Vestre.

AUFer Nimrah Ramzan og nestleder Jan Christian Vestre.

Samtidig understreker han at det er trange tider, og at regjeringen må prioritere innenfor det handlingsrommet de har.

– Det vi nå må gjøre er å finne ut hvordan det skal organiseres og håndteres. Så må vi se hvordan vi skal finansiere det. Der er vi selvfølgelig innstilt på å bidra. Landsmøtet sier vi skal gradvis innføre dette, og det må gjøres på en ordentlig måte, men ambisjonen er jo helt klar. Det er fullt gjennomslag for AUF, sier Vestre.

Lærlinger

Og dersom regjeringen ikke følger opp står AUF klare til å holde moderpartiet i ørene.

– Vi forventer at regjeringen og partiet følger opp dette. Det som også er ekstra fint med dette vedtaket er at man får med lærlinger inn i gruppa som skal få rabattordninger. Vi ser i hele Norge nå at det er lærlinger som ofte faller utenfor rabattordningene som finnes. Det mener vi er urettferdig. De er i likheten med studenter og andre unge også i utdanning. At vi også får med dem i ordningen er veldig viktig, sier Ramzan.

– Vi kunne sagt at vi skal utrede det eller vurdere det, men landsmøtet har vedtatt at dette skal komme. Det kommer regjeringen til å måtte sørge for, og det skal vi gjøre, sier Vestre.

Arbeiderpartiet holdt landsmøte fra torsdag til lørdag forrige uke. I tillegg til flere politiske vedtak, ble Vestre valgt til ny nestleder sammen med kunnskapsminister Tonje Brenna.

Mer fra Dagsavisen