Politikk

Eks Ap-topp knallhardt ut mot Støre: – Kjenner ikke igjen mitt eget parti

Tidligere Ap-topp Karita Bekkemellem går hardt ut mot statsminister Jonas Gahr Støre etter at han ga en garanti om at kommersielle konsern ikke skulle få delta i anbud om eldreomsorg i Ap-styrte kommuner.

Oppdatert med svar fra Ap i bunnen av saken

– Vi garanterer at ingen sykehjem i Arbeiderparti-styrte kommuner skal ut på anbud til kommersielle konserner mens vi er ved makta, sa Jonas Gahr Støre fra talerstolen, til stor applaus fra salen da han talte til Aps landsmøte torsdag formiddag.

En så tydelig garanti om å holde kommersielle krefter utenfor eldreomsorgen er nye toner fra statsministeren.

– Jeg fikk sjokk da jeg hørte det. Jeg kjenner ikke igjen mitt gamle parti, sier Karita Bekkemellem til Dagsavisen.

Hun satt i 20 år på Stortinget for Arbeiderpartiet, og var barne- og likestillingsminister i to omganger.

I dag er hun administrerende direktør i NHO Geneo, som organiserer private helse- og velferdstilbydere, altså blant annet de aktørene som Støre nå garanterer at skal holdes utenfor i Ap-styrte kommuner.

– Under Jonas Gahr Støre har Arbeiderpartiet gått inn i en radikalisering for å tilfredsstille partiene som ligger langt ute til venstre. Kanskje dette er grunnen til at målingene for Arbeiderpartiet er så elendige som de er, sier Bekkemellem.

Frykter kutt

Overfor Dagsavisen begrunner statsministeren hvorfor han ville bruke landsmøtetalen sin på å gi en garanti mot kommersielle konserner i eldreomsorgen.

– Slipper du kommersielle konsern inn har de en måte å tjene penger på: Lønn og pensjon. Mange tror at det finnes et stort spekter av steder du kan kutte på, men 80 prosent av utgiftene går til lønn og pensjon. All erfaring tyder på at det er der kuttene kommer. Det tror jeg gir dårligere omsorg. Det blir mer ut og inn med ansatte. Dårligere grunnbemanning. Det er dårlig for de som bor der, og det er dårlig for de som jobber der, sier Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre tok kraftfulle ord i bruk da han talte til Arbeiderpartiets landsmøte: - Ikke kødd med arbeidslinja!, 
Foto: Heiko Junge / NTB

Samtidig er han klokkeklar på at de ideelle aktørene innen helse- og velferd fortsatt er velkomne til å samarbeide med Ap-styrte kommuner.

– De er en viktig del av vår velferdshistorie. De var der ofte først, og utviklet et tilbud som etter hvert har blitt universelle som velferdsstaten har tatt over. Jeg mener vi skal opprettholde det samspillet der de ideelle kan gå nye veier og finne nye måter å jobbe på. De er ikke opptatt av å ta ut overskudd og utbytter og sende de ut av landet.

Han tror konflikten mellom kommersielle, ideelle og kommunale aktører vil bli en sentral sak i kommunevalgkampen til høsten, og han viser til at Høyre i de store byene har lagt inn vesentlige innsparinger i sine alternative budsjetter nettopp ved å legge eldreomsorgen ut på anbud for kommersielle aktører.

– Det blir opp til våre lokale kandidater å snakke om det, sier Støre.

Gamle løsninger

Bekkemellem rister på hodet av resonnementet til sin gamle partikollega.

– I Stoltenberg 1-regjeringens tiltredelseserklæring var det poengtert at det offentlige i hovedsak skal levere velferdstjenestene våre, men at private og frivillige organisasjoner også har en rolle og spille. Det er helt i tråd med det NHO Geneo mener. At Støre nå vil stå fast ved gamle løsninger som ikke virker svekker tilliten til fellesskapsløsningene våre, svekker velferden og øker ulikhetene. Alle taper på dette. Folk ønsker valgfrihet, sier NHO-direktøren.

Hun mener det er flere problematiske sider ved Støres garanti.

– Det de gjør er prinsipielt oppsiktsvekkende. De overstyrer det kommunale selvstyret, og det kan jeg ikke forstå at Senterpartiet kan være enige i. Det er mange eksempler på Ap-styrte kommuner der det er gode samarbeid innen sykehjem og hjemmehjelp. Jeg lurer på hva slags løsninger disse kommunene må finne i framtida. Vi vet at presset på kommunene blir formidable. Dette viser at Ap ikke klarer å håndtere verken mulighetene eller utfordringene i helsepolitikken, sier Bekkemellem.

At ansatte i private helsetilbydere skal ha vesentlig dårligere lønns- og pensjonsvilkår enn ansatte i kommunen mener hun Velferdstjenesteutvalget avviste i sin rapport i 2020.

– Utvalget slår fast at det ikke er belegg for at det oppstår overskudd på grunn av dårligere lønns- og arbeidsvilkår, eller at det undergraver kvaliteten. Påstanden om at det foregår sosial dumping her er lagt død, sier hun.

Arbeiderpartiet svarer

Dagsavisen har forelagt kommentarene fra Bekkemellem til Jonas Gahr Støre. Cecilie Myrseth, helsepolitisk talsperson, svarer følgende på utspillet for Ap:

– Karita jobber for kommersielle selskap som vil tjene penger, og vil selvsagt at eldreomsorgen skal privatiseres. Arbeiderpartiet har alltid ment at vi skal begrense kommersielle innslag i helsevesenet, men vi vil ta inn flere ideelle private, så her tror jeg vi må skille mellom hvilke roller Karita har og vi som politikere har som må tenke på hva som gir det beste helsetilbudet til folk i hele Norge, sier Myrseth til Dagsavisen.

– Flere ansatte på sykehjem som gikk fra kommersielle tilbake til kommunen gikk opp 50 000 i lønn. Om få år vil Norge mangle helsepersonell. Å åpne for å konkurranseutsette flere sykehjem som vil tjene penger på omsorg ved å gi ansatte lavere lønn og pensjon høres ut som verdens verste rekrutteringsplan av helsepersonell og det vil Arbeiderpartiet aldri være med på, tilføyer Myrseth.

Mer fra Dagsavisen