Politikk

Går inn for å heve de laveste trygdeytelsene

Arbeiderpartiet vil beholde arbeidslinja, men peker blant annet på økte trygdeytelser til de som har minst som Aps nye politikk.

– Vi står fast ved arbeidslinja. Vi skal fortsatt stille krav, men vi skal også stille opp, sa nestleder og kunnskapsminister Tonje Brenna da hun presenterte forslaget til ny sosialpolitikk for Arbeiderpartiet på landsmøtet fredag.

Forslaget til ny sosialpolitikk for Arbeiderpartiet ble enstemmig vedtatt. I uttalelsen heter det blant annet:

– Arbeiderpartiets mål er at nivået på trygdeytelsene sikrer at folk kan leve anstendige liv. Vi vil sørge for dette gjennom regulering av trygdene, øke de laveste ytelsene og andre ordninger for de som har minst.

Arbeiderpartiet har altså vedtatt å øke de laveste satsene hos Nav. Vedtaket kom etter en lang debatt om arbeidslinja og trygd, som partiet har hatt i flere uker.

Bostøtte og Nav

Videre vedtok Ap at de vil sørge for at bostøtteordningen skal kunne fange opp flere vanskeligstilte, særlig i lys av høye strømpriser og høy prisvekst.

De vil gjennomgå satser for livsopphold for å sikre at de gir et grunnlag å leve av, og sikre at utbetaling av ulike ytelser skal samordnes bedre, med mål om å gi folk som mottar en bedre oversikt og mer forutsigbarhet.

Samtidig understreker Brenna og co at altså arbeidslinja skal ligge fast. De vil også gjøre det enklere å kombinere arbeid og trygd.

– Det er viktig at sosialhjelpsmottagere får helhetlig hjelp som støtter oppunder arbeidslinja, og bidrar til at flere kan komme ut i lønnet arbeid og bli økonomisk selvstendige, heter det i uttalelsen.

For å få flere inn i arbeid peker redaksjonskomiteen blant annet på Navs verktøykasse. De vil at flere skal få mulighet til varig tilrettelagt arbeid (VTA) og vil at Nav skal sørge for at flere av anbudene legges ut på lokalt nivå og legge større vekt på kvalitative kriterier som lokal tilstedeværelse, fag og metode ved valg av leverandører.

De skriver at Ap vil gjøre det lettere å kombinere trygd og arbeid, slik at flere får brukt arbeidsevnen sin. Og de vil gå gjennom overganger fra ytelse til arbeid for å gjøre det økonomisk forutsigbart og lønnsomt for folk å gå ut i arbeid eller arbeide mer.

Viktig for Oslo

Oslos byråd for for arbeid, integrering og sosiale tjenester Usman Mushtaq har sittet i redaksjonskomiteen som har landet kompromissforslaget. Han er svært fornøyd med resultatet.

Oslo Ap har gått i spissen for å få hevet de laveste ytelsene hos Nav.

– Dette er viktig for alle i Norge som har vært bekymret for om de kommer til å klare seg på de ytelsene de får i månedene og årene som kommer. I Oslo har det vært slik at en tredjedel av alle som får innvilget sosialhjelp har en nasjonal trygd eller ytelse i bunn. Slik kan vi ikke ha det. Ap går nå inn for at de som lever på aller minst skal få mer, sier han til Dagsavisen.

Usman Mushtaq (Ap) er Oslos byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

– Dette har vært en avgjørende sak for oss i Oslo, og jeg er veldig glad for at vi er enige om en tydelige retning om at de laveste ytelsene skal opp, sier Mushtaq.

Mimir jubler

Stortingsrepresentant for Rødt og mangeårig forkjemper for økte trygdeytelser Mimir Kristjansson sier Aps forslag er en ordentlige gladnyhet for landets fattige og trygdede.

– Minsteytelsene i velferdsstaten er knapt til å leve av, og problemet har blitt ekstra prekært nå som prisene stiger kraftig. Et positivt vedtak fra Arbeiderpartiets landsmøte kommer i grevens tid ettersom Stortinget snart skal behandle revidert nasjonalbudsjett. Vi forventer at Arbeiderpartiet da støtter å øke minsteytelsene, sier han.

Mimir

– Særlig positivt er at landsmøtet nå legger opp til en økning av de laveste satsene utover den automatiske reguleringen i trygdeoppgjøret. Rødt ser fram til å samarbeide om og sikre flertall for dette på Stortinget i tida som kommer, sier Kristjansson, og legger til:

– Redaksjonskomiteens forslag om å la uføre beholde mer av sin inntekt dersom de klarer å jobbe, er også veldig gledelig. Dette er en arbeidslinje etter min smak!

Nyeste fra Dagsavisen.no: