Politikk

Hva slags rettigheter har foreldre når barnehagen blir rammet av streik?

Har du krav på lønn hvis du må være hjemme med barn mens barnehagen er streikerammet? Har du i det hele tatt krav på fri? Og kan arbeidsgiver tvinge deg på jobb? Her får du svar.

Over 2000 ansatte i private barnehager Norge rundt er i streik, og torsdag denne uka trappes streiken opp ytterligere. De ansatte krever en bedre AFP-ordning, og fram til partene kommer til enighet må tusenvis av barn og foreldre forholde seg til helt eller delvis stengte barnehager.

Men hva har man egentlig krav på som forelder når barna ikke kan gå på jobb fordi barnehagen er streikestengt?

– Man er nok avhengig av velvilje, enten fra arbeidsgiver eller andre. Du har ingen rettigheter i den betydning at du kan bruke sykt barn-dager eller lignende ordninger fra folketrygden. Dette er noe folk må finne en løsning på privat, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard til Dagsavisen.

Det samme sier førsteamanuensis i rettsvitenskap og ekspert på arbeidsrett ved BI, Gina Bråthen.

– Arbeidsmiljøloven oppstiller ikke rettigheter som sådan for tilfeller hvor foreldre er streikerammet. Det er altså ingen lovbestemmelser som gir arbeidstaker rett til fri fra arbeidet i slike tilfeller, men det kan være aktuelt at arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler at arbeidstaker kan ta permisjon uten lønn, at arbeidstaker tar ut ferie eller avspaserer, sier hun

Ingen plikt

– Arbeidsmiljøloven har regler som gir arbeidstaker rett til henholdsvis fleksibel arbeidstid og redusert arbeidstid, men da er det et vilkår at det kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten, hvilket må avgjøres etter en konkret vurdering, legger Bråthen til.

Du har altså ingen rettigheter ifølge loven i slike tilfeller, og ekspertene ber deg finne en løsning med sjefen. Så hva sier sjefene? Margrethe Meder, avdelingsdirektør for NHOs advokattjenester sier til Dagsavisen at NHO også oppfordrer til å finne gode løsninger mellom arbeidsgiver og arbeidstaker lokalt.

– Arbeidsgiver har ikke plikt til å legge til rette for å avhjelpe situasjonen som oppstår på grunn av streiken, men vår erfaring er at de aller fleste finner gode løsninger lokalt. Det kan være bruk av ferie, avspasering, permisjon uten lønn eller lignende. Hjemmekontor kan også være en løsning på noen arbeidsplasser, uten at dette er en rettighet for den enkelte, sier Meder.

Du har altså ikke rett til lønn, ikke rett til fri og er avhengig av å finne en løsning i samråd med arbeidsgiver. Men hva om arbeidsgiveren din setter seg på bakbeina? Kan du bli tvunget tilbake på jobb, selv om barnehagen er stengt?

Bråthen ved BI understreker at det er en hypotetisk problemstilling, og at man i praksis vil komme fram til løsninger i slike tilfeller.

– Men hvis man tenker seg at det ikke er mulig for partene å komme fram til en løsning, kan arbeidsgiver instruere arbeidstaker til å utføre arbeidet, sier hun, og legger til at det er vanskelig å se for seg at man kan få sparken for å ikke jobbe selv om arbeidsgiver pålegger det når grunnen er at barnehagen er stengt.

Rammer ulikt

Nergaard i Fafo, som er ekspert på tariffoppgjør og streik, sier at dette er et eksempel på at streiker noen ganger rammer tredjepart, og peker på at når man står uten rettigheter vil den ramme foreldre i ulike situasjoner ulikt.

– Det er fryktelig dyrt å ikke jobbe. Dette er ingen god situasjon for de som rammes. Dette er et eksempel på at en streik rammer tredjepart, men vi har ingen ordninger i Norge som automatisk gir rettigheter i en sånn situasjon. Det betyr at de som har de mest fleksible jobbene, som kan arbeide hjemmefra eller i skift med partner, kommer greiere unna enn en del andre foreldre gjør, sier Nergaard, og legger til:

– Jo lengre streiken pågår, desto vanskeligere vil det bli å finne gode løsninger. Men vi vet fra korona at arbeidslivet i Norge kan være ganske tilpasningsdyktig. Både arbeidsgivere og arbeidstakere fikk sjokkopplæring i å finne praktiske løsninger som de nok kan trekke på nå.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen