Politikk

Vil forby fossilbiler i Oslos gater fra 2030

I Oslo Aps forslag til nytt valgprogram for Oslo foreslår byrådsleder Raymond Johansen og co. å forby alle fossilbiler på kommunale veier innen åtte år, innføre en ny fartsgrense på 20 km/t og prioritere sykling over bil i saker der det blir konflikt mellom bilister og syklister.

Mandag ettermiddag la programkomitéen i Oslo Ap, ledet av byrådsleder Raymond Johansen selv, fram sitt førsteutkast til valgprogram før kommunevalget neste høst. Programmet er ikke endelig vedtatt og skal gjennom flere runder i partiorganisasjonen, men gir likevel en viktig pekepinn om hvilken retning Johansen og fylkeslaget vil ta Oslo de neste årene.

Et tydelig konflikttema både internt i Oslo Ap og for byrådet har vært bilens rolle i utviklingen av Oslo. Byrådet har i løpet av sine 7 år ved makta tydelig prioritert kollektiv, sykkel og gange over privatbilens plass i Oslo. Blant annet gjennom å fjerne parkeringsplasser, bygge ut sykkelveier og øke bompengene for å betale for nye kollektivinvesteringer.

Også i programforslaget peker Johansen og co. tydelig i retning av kraftigere virkemidler for å få biltrafikken ytterligere ned i årene som kommer. Blant annet vil altså Oslo Ap forby kjøring med fossilbil i kommunens gater innen 2030. Begrunnelsen er at det må til for å nå kommunens klimamål.

Dette går noe lengre enn den byrådsplattformen Ap forhandlet fram med SV og MDG, der det står at byrådets mål er at alle biler i Oslo skal være utslippsfrie i 2030.

– Til nå har det klart viktigste virkemiddelet for å få til dette vært økte avgifter, særlig i bomringen. Oslo Arbeiderparti ønsker en mer rettferdig løsning. Vi vil derfor forby kjøring med fossildrevne personbiler på kommunale veier i Oslo fra 2030. Innen da vil det ha kommet så mange elbiler på markedet at økonomi ikke lenger er en grunn til at folk ikke kan bytte til elbil. Vi vil gjøre unntak for veteranbiler. Varebiler og tungtransport skal byttes ut når teknologien er moden for det, skriver programkomitéen.

Det er tatt ut dissens i programkomitéen om forslaget om å forby fossilbiler i 2030, så spørsmålet vil bli debattert på partiets årsmøte. Dagsavisen har bedt om et intervju med Raymond Johansen i anledning denne saken, men ikke fått svar.

Sykle på rødt?

Programkomitéen foreslår også flere andre grep som vil prioritere gange, sykkel og kollektivtrafikk i Oslo dersom de igjen vinner makta etter valget neste høst.

– Der det blir konflikter mellom framkommelighet for biler og trygg ferdsel for syklister, vil vi prioritere syklingen, skriver programkomitéen.

Blant sier komitéen at Oslo bør få flere muligheter til å forbedre trafikksikkerheten og redusere biltrafikken.

– Vi ønsker mulighet til å innføre fartsgrense på 20 kilometer i timen på lokalveiene våre, og bruke automatisk trafikkontroll til å kontrollere fart og skilt som gjennomkjøring forbudt, for å kunne styre trafikken, skriver de.

I andre enden vil Johansen og co. å fortsette sykkelveiutbyggingen og gjøre Oslo til en enda bedre og tryggere by for syklister, gjennom blant annet å oppgradere sykkelveinettet så syklister i størst mulig grad er skilt fra biltrafikk og gående. De ønsker i tillegg å prøve ut å gjøre det lovlig å svinge til høyre i lyskryss på rødt lys for syklister.

Det understrekes samtidig at man ønsker å holde bompengene på «omtrent» dagens nivå, men åpnes for å vurdere satsene for å sikre størst mulig klimaeffekt. Og de vil utrede andre avgifter som parkeringsavgift eller veiprising som alternativer til bompenger.

Vil fjerne bonuser

I programforslaget varsler også Oslo Ap at de vil stramme inn på lederlønnspolitikken til Oslo kommune: «Føre en lederlønnspolitikk i selskaper der kommunen er hel- eller deleier og i Oslo kommune som er basert på moderasjon, uten bonuser».

I barnehagepolitikken har Oslo Ap også gjort store endringer siden Johansen ble valgt til byrådsleder i 2015. Den gangen var programformuleringen til Oslo Ap at de ønsket å bygge flere både kommunale og private barnehager, men at de ikke ønsket å selge kommunale barnehager. Den gangen var det Rødts Bjørnar Moxnes som fikk framforhandlet en avtale om at alle nye barnehager i Oslo skulle være kommunale eller ideelle.

I 2019 ville Oslo Ap føre strengere kontroll med de private barnehagene, mens nå, i forslaget for 2023, går Oslo Ap enda et skritt lengre. Komitéen foreslår nå å si nei til alle nye kommersielle private barnehager, og kun si ja til ideelle barnehage dersom det er behov for barnehageplassene.

De vil også søke staten om mulighet til å stille kompetanse- og kvalitetskrav også til private barnehager for å «sikre at foreldre opplever et likeverdig barnehagetilbud over hele byen».

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen