Politikk

Nye Frp-forslag: Vil fjerne sykkelveier og selge barnehager

Lite brukte sykkelveier med lokal motstand bør få bli vei og parkeringsplass igjen, mener programkomitéen til Oslo Frp.

– De to bærebjelkene i programforslaget er valgfrihet og trygghet. Folk kjenner sine egne liv og behov best, og da er det vår oppgave som politikere og kommune å legge til rette for at folk skal få bestemme mest mulig i sitt eget liv, sier Frps Lars Petter Solås til Dagsavisen.

Han leder programkomitéen i Oslo Frp, som denne uka leverte sitt førsteutkast til valgprogram før kommunevalget neste år. I programmet foreslår komitéen blant annet gjenkjennelig Frp-politikk som større private innslag i velferden, fjerning av eiendomsskatt og flere store samferdselsprosjekter.

I forslaget legger programkomitéen også opp til en storstilt endring i en av det sittende byrådets hovedsatsinger, nemlig den omfattende utbyggingen av sykkelveier og sykkelfelt i Oslo på bekostning av bilvei og parkeringsplasser. Programkomitéen foreslår blant annet å «rulle tilbake unødvendige sykkelfelt, særlig i ytre by».

Lokal motstand

– Det handler om de stedene det er malt opp sykkelfelt, men der det rett og slett ikke er etterspurt eller det beste for lokalmiljøene. Vi vil ta vare på lokalmiljøene og åpne veiene igjen for alle brukere. Det kan enkelt gjøres ved å fjerne en hvit stripe i veibanen. Et eksempel et Vetlandsveien utenfor Oppsal senter. Det er en sykkelvei som er lite brukt, og det er stor lokal motstand mot den. Den vil enkelt la seg tilbakeføre, sier Solås.

– Er det et mål for Oslo Frp at flere skal sykle i Oslo?

– Vårt mål er at folk selv kan velge det transportmiddelet de ønsker og som løser deres behov, uavhengig om det er bil, buss, T-bane, sykkel eller gange. Det er ikke politikerne som bør ta de valgene, men innbyggerne selv. Det er positivt om folk bruker sykkel og kollektiv, men i stedet for å piske folk inn på bussene og straffe bilistene bør vi heller øke kvaliteten på kollektivtransporten.

Åpning av nytt sykkelanlegg i Ferjestedsveien og Phønix gate. Gatene blir nå enveiskjørt for biler, med brede sykkelfelt i rød asfalt i begge retninger.

– Hva med å øke kvaliteten på sykkelveiene?

– Der det er behov for det og fornuftig å gjøre det, så er vi med på det. Det er derfor formuleringen i programmet er som den er. Vi er ikke imot sykkelveier som prinsipp. Noen steder, som i sentrumsområdene med mye sykkeltrafikk, kan det være fornuftig.

Klassisk arkitektur

Et annet punkt i programforslaget gir et lite vink til arkitekturopprøret som har oppstått i Oslo de siste årene. Oslo Frp foreslår nemlig å «tilrettelegge for mer klassisk arkitektur i Oslo, og videreutvikling av klassisk Oslo-arkitektur».

– Oslo skal videreutvikles med respekt for byens historie, gjennom gode og forutsigbare medvirkningsprosesser. Det er ingen grunn til at ikke Oslo skal kunne konkurrere med våre skandinaviske nabohovedsteder i livskvalitet, og som destinasjon for besøkende. Norge fortjener også en vakker og trivelig hovedstad, som hevder og utmerker seg, skriver programkomitéen.

– Vi ønsker å tilrettelegge for mer klassisk arkitektur i Oslo. Vi ser strømningene i debatten nå, og sånn vi ser det er Plan- og bygningsetaten kanskje et av de største hindrene for å få det til. Vi ønsker ikke å detaljstyre hvordan bygg ser ut, men vi er opptatt av å legge til rette for at utbyggerne kan ta valgene og bruke fasader med mer klassiske uttrykk, sier Solås.

Resonnementet bak er at dersom søknadsprosessene og byråkratiet rundt det å bygge i Oslo blir enklere, raskere og billigere vil utbyggerne kunne ha mer fokus på estetiske kvaliteter enn å bygge billigst mulig.

– Er dere sikre på at dersom utbyggerne får raskere og billigere prosesser vil det føre til høyere arkitektonisk kvalitet? Vil de ikke bygge like billig og heller putte pengene i lomma?

– Det må utbyggerne selv få svare på, men på generelt grunnlag, ja. Vi ser i alle sektorer at de aller fleste bedrifter er mest opptatt av å utvikle bedriftene sine. Svært få tapper egen bedrift for penger når det kommer et ekstraordinært overskudd, de all fleste reinvesterer mesteparten av det de tjener. Jeg ser ingen grunn til at det ikke skal gjelde boligutviklere, sier Solås.

Sykehjem og barnehager

Som Solås nevnte innledningsvis mener han overskriftene på programforslaget skal være valgfrihet og trygghet, og han peker blant annet på barnehager, skoler og eldreomsorg som områder der Frp mener det er for lite valgfrihet i dag.

– Vil dere selge barnehager og sykehjem?

– Noen av dem. Det er en del av pakka. Det viktigste vi gjør som kommune er å sørge for en god kvalitet på tjenestene. Kommunen bør ikke bry seg så mye om hvordan en tjeneste blir levert så lenge innbyggerne får en tjeneste av høy kvalitet. Det er helt uinteressant om for eksempel en barnehage er privat eller kommunal. Så ja, vi vil både selge og konkurranseutsette sykehjem og barnehager. Mange barnehager er blitt kjøpt opp de siste årene uten noen annen forklaring enn at de ikke er kommunale.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen