Innenriks

Sykehusklovnene mangler nær sju millioner: – Konsekvensene kan bli store

Mange tusen barn får hjelp og støtte fra sykehusklovnene på norske sykehus. Nå mister organisasjonen flere millioner, og er redd de må kutte ned på antall besøk.

Ifølge Sykehusklovnenes tall for 2021, fikk 22.400 barn besøk av dem på sykehus. For mange barn og familier er Sykehusklovnene et viktig lyspunkt i hverdagen, og også til stor hjelp når de skal på undersøkelse, legges i narkose eller ta blodprøve.

Nå frykter organisasjonen at de må besøke færre barn til neste år.

– Vi merker at det er en økt etterspørsel etter oss på sykehusene, og vi prøver å holde på samme aktivitet, men konsekvensene av at vi nå har sju millioner mindre i inntekter kan bli store. Det kan bety færre besøksdager på sykehusene, og at vi ikke kan reise til mindre sykehus som ligger lenger unna, sier Anne Berggraf.

Hun er kommunikasjonsansvarlig i Sykehusklovnene.

---

Mister støtteordninger

Det er fire grunner til at Sykehusklovnene nå har rundt sju millioner mindre til å drifte tilbudet til barn på sykehus:

  1. I fjor vinter skrotet regjeringen Gaveforsterkningsordningen. Den ble opprettet av Solberg-regjeringen i 2014 for å stimulere til flere private donasjoner til kunst- og kultur. Ordningen ga kulturaktører mulighet til å søke om å få 25 øre fra staten for hver krone som gis i privat støtte. Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) begrunnet avviklingen med at det er grunnleggende urettferdig at foreninger får mer penger fra staten jo flinkere de er til å samle inn private midler, ifølge NTB. I 2021 fikk Sykehusklovnene 3,18 millioner inn gjennom denne ordningen.
  2. Samtidig endret regjeringen skattefritaksordningen for gaver til frivillige organisasjoner. Tidligere var grensa 50.000 kroner, og nå er den satt til 25.000 kroner. Flere organisasjoner er bekymret for at dette vil føre til at færre private gir til frivillige organisasjoner.
  3. I 2021 fikk Sykehusklovnene inn 3,7 millioner fra Grasrotandelen. De har vært mottakere siden 2009, men ble fjernet i mai 2022 av Lotteritilsynet fordi Sykehusklovnene ikke lenger er et lokalt tilbud, men landsdekkende. Grasrotandelen er en ordning som gir frivillige organisasjoner overskuddet fra spillgiganter, og forvaltes av Norsk Tipping. Spillerne velger hvilken organisasjon, forening eller lag de vil at sju prosent av summen de spiller for, skal gå til.
  4. Sykehusklovnene besøker også barn i palliasjon (lindrende behandling), og har fått støtte gjennom å søke på Helsedirektoratets tilskuddsordning på 4,5 millioner for lindrende behandling og omsorg til barn i palliasjon. 2,5 millioner er øremerket til Foreningen for barnepalliasjon. Det er nå flere aktører som arbeider med barn i palliasjon, og Sykehusklovnene er bekymret for at de ikke vil få inn nok midler til sitt arbeid for denne gruppa.

---

Ber om endring

Anne Berggraf i Sykehusklovnene sier hun har forståelse for at de er fjernet fra Grasrotandelen ettersom de ikke lenger bare er et lokalt tilbud, men ønsker at reglene skal endres.

– Vi er politisk nøytrale, men det er klart at vi synes det er synd at vi blir utelukket fra Grasrotandelen fordi vi har vokst til et landsdekkende tilbud, sier hun.

Kommunikasjonsleder i Sykehusklovnene Anne Berggraf.

Samtidig som Sykehusklovnene sier de opplever økt etterspørsel fra helsepersonell om delta på undersøkelser av barna på sykehus de allerede er til stede på, opplever de også økt forespørsler om samarbeid med flere sykehus.

Klovn blåser såpebobler foran sykehus

Ifølge en studie publisert i Tidsskrift for Norsk anestesiologisk forening, har bruk av sykehusklovner en terapeutisk effekt og fører til vesentlig mindre tvang.

– Sykehusklovnene er med som en støtte for helsepersonell for å hjelpe barna å mestre situasjonen, så det blir mindre bruk av tvang og medisiner. Det er ofte de yngre barna som er reddest, og barn som for eksempel har måttet gjennomgå narkose flere ganger og opplever at angsten øker for hver gang, sier Anne Berggraf.

For å få inn pengene de nå står uten, håper de at flere private givere kan bidra.

– Vi håper på å få flere faste givere, og en større mulighet til inngå bedriftssamarbeid så vi kan fortsette å forsterke arbeidet vårt for barn på sykehus og i palliasjon hjemme. Avansert hjemmesykehus og de barnepalliative teamene ved sykehus etterspør også flere besøk hjemme og på institusjoner av sykehusklovner, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen
Mer fra Dagsavisen