Politikk

Høyre refser Nato-land som drar på FN-møte

Høyre kommer nå med skarp kritikk av Norge og de andre Nato-landene som deltar som observatører på FN-møtet om atomvåpenforbud i Wien.

– Det er vanskelig å forstå hvorfor Norge, Tyskland, Nederland og Belgia nå velger å delta som observatører, i en tid hvor det er viktigere enn på lenge at Nato står samlet, skriver Ingjerd Schou (H) i Stortingets utenriks- og forsvarskomite i en e-post til Dagsavisen.

– Kontroversielt

Schou svarer dette på spørsmål fra Dagsavisen om hva Høyre syns om at ikke bare Norge, men også Nato-landene Tyskland, Nederland og Belgia deltar som observatører på det internasjonale toppmøtet om FNs atomvåpenforbud som denne uka pågår i Wien. Nærmere 100 land deltar på dette første statspartsmøtet om FN-traktaten, men bare 65 land har ratifisert den. Nato-landene og de ni atommaktene er ikke blant dem.

– Deltakelse på statspartsmøtet er kontroversielt i Nato, og det er ekstra uklokt å ta slike valg når vi står midt i den største krisen i Europa siden andre verdenskrig, mener Schou.

– En veldig dårlig start

Høyre har vært sterkt kritisk til denne saken helt siden det ble kjent i Hurdalsplattformen at Ap/Sp-regjeringen ville at Norge skulle stille som observatør på møtet i Wien.

– En veldig dårlig start for en ny regjering. Jeg mener det er et helt uforståelig valg de har tatt. Norge vil være eneste Nato-land som deltar som observatør, sa tidligere utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) til NTB i oktober i fjor.

Siden viste det seg at også Tyskland bestemte seg for å stille som observatør, og bare få dager før Wien-møtet startet tirsdag 21. juni, ble det kjent at også Nederland og Belgia ville gjøre det samme. Dette ble svært positivt mottatt av særlig de organisasjonene som deltar i Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN). Selv om UDs statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) gjentatte ganger har slått tydelig fast at Norges observatørstatus ikke betyr at Norge vil ratifisere traktaten, ser for eksempel AUF helt annerledes på dette. Johanne Jæger representerer AUF under møtet i Wien.

– Dette har endret status quo, for andre Nato-land har jo fulgt etter Norge. Det er ikke sikkert de ville gjort det hvis ikke Norge hadde gått foran, sa Jæger til Dagsavisen tirsdag, og la til at AUF skal jobbe for at Norge skal gå lenger.

– Uklokt

Men Høyres Ingjerd Schou mener at dette ikke er måten å gjøre det på for å oppnå nedrustning og en verden uten atomvåpen - særlig med tanke på at verken Nato-land eller verdens ni atommakter vil være med på å ratifisere et forbud.

– Veien til en atomvåpenfri verden går ikke gjennom denne forbudstraktaten, mener Schou.

– Under Solberg-regjeringen satset Norge betydelige ressurser på arbeidet med verifikasjon, og tok en internasjonal lederrolle. I motsetning til Forbudstraktaten, deltar også atomvåpenmaktene i det arbeidet, skriver hun.

– Stortinget har sluttet seg til at kjernefysisk nedrustning må være verifiserbar, gjensidig, irreversibel og balansert. Forbudstraktaten bidrar ikke til dette, blant annet fordi den har svakere verifikasjonsmekanismer enn det som følger av ikke-spredningsavtalen, fortsetter Schou, som også viser til at generalsekretæren i Nato, Jens Stoltenberg, har advart Nato-landene mot å ratifisere.

– Stoltenberg har vært svært tydelig på at det er uklokt å være observatør på dette partsmøtet i Wien, slår Schou fast overfor Dagsavisen.

– Svært gledelig

Onsdag fulgte Røde Kors’ representant i Wien Ivar Stokkereit debatten i salen i Wien, og fikk med seg innleggene til alle de fire observatørstatene fra Nato, samt Sveriges innlegg. Både Sverige og Finland er observatører på FN-møtet, samtidig som de begge er Nato-søkerland.

– Etter å ha hørt både det norske, tyske, svenske og nederlandske innlegget på møtet, er det tydelig at selv om disse Nato-, og Nato-søkende statene ser på tilslutning til forbudsavtalen som vanskelig ut i fra de eksisterende forpliktelsene i Nato-samarbeidet, er det fortsatt håp om at de ønsker å bygge bro mellom forbudstraktaten og nedrustningsavtalen, skriver Stokkereit i en e-post til Dagsavisen.

– For Røde Kors er det svært gledelig både at disse statene deltar, og at de er så tydelig i sin invitasjon til styrket globalt samarbeid for en atomvåpenfri verden, mener han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen