Politikk

Advarte mot Vimpelcom-korrupsjon i 2010

I 2010 fryktet KrF hvitvasking, korrupsjon og hemmelighold i Vimpelcom, og ville nekte selskapet å slå seg ned i skatteparadiset Bermuda. - Nå er forslaget igjen høyaktuelt, sier KrF-topp Hans Fredrik Grøvan.

«Skatteparadiser gir generelt mindre gjennomsiktighet og åpenhet i næringslivet, og de skaper muligheter for korrupsjon og hvitvasking av penger», skrev KrF i et forslag til Stortinget i 2010.

De hadde fått høre at det delvis Telenor-eide selskapet Vimpelcom hadde etablert seg i skatteparadiset Bermuda, og likte det dårlig. I forslaget ville KrF stanse muligheten for hel- eller deleide statlige selskaper å etablere seg i såkalte skatteparadiser. Men forslaget ble nedstemt i Stortinget.

Nå, fire år etter, er nettopp Vimpelcom anklaget for korrupsjon, etter at avisen Klassekampen avslørte at de har foretatt utbetalinger til selskaper i blant annet Gibraltar som et ledd i forberedelsene til å få mobillisenser i Usbekistan. Utbetalinger på inntil 600 millioner kroner fra Vimpelcom skal ha gått til selskaper som har vært kontrollert av datteren til Usbekistans president.

 

Gråsoner

KrFs representant i Kontrollkomiteen på Stortinget i dag, Hans Fredrik Grøvan, sier de stilte forslaget fordi det i skatteparadiser er enklere å gjemme unna gråsoneaktiviteter.

- Skatteparadiser praktiserer hemmelighold og nullskatt for å tiltrekke seg kapital som egentlig burde vært beskattet i andre land. De praktiserer mindre gjennomsiktighet og åpenhet, fordi de lett havner i gråsonen, der det også finnes en mulighet for korrupsjon og hvitvasking av penger, sier Grøvan.

Han mener det er både etisk og økonomisk problematisk at statlige selskaper etablerer seg i land som Bermuda.

- Det er klart, det er viktig at vi holder den etiske standarden høy. Vi skal ikke bare bringe skattepenger tilbake gjennom gode inntekter, men vi må også ha en etisk standard vi kan være bekjente av. Da er rammevilkårene viktige å være klar over. Derfor mener vi at skatteparadiser er områder vi bør holde oss unna, sier han.

 

Børste støv

Ifølge NTB ble flere Telenor-topper avhørt av politiet allerede i mars i forbindelse med Vimpelcom-saken. Nå mener KrF-toppen at det er høyaktuelt å børste støv av det gamle forslaget, og få det tilbake til behandling i Stortinget.

- Uansett utfallet av denne saken er det mange gode grunner til det. Problemstillingen er ikke blitt mindre siden 2010. Vi ønsker fortsatt ikke at hel- eller deleide statlige selskaper skal etablere seg i land der det er lett å drive aktiviteter som kan karakteriseres som en etisk gråsone, sier Grøvan.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget har nå stilt en rekke spørsmål til næringsminister Monica Mæland, og Grøvan ønsker ikke trekke noen konklusjoner rundt Vimpelcom før de har fått svar på de spørsmålene.

- Men det er utrolig viktig for troverdigheten og tilliten til Telenor at vi får svar som ikke underbygger påstanden om korrupsjon. Det undergraver hele tilliten til et viktig statlig selskap, og deres strategi for investeringer og satsinger i land av den typen, men mindre innsyn og åpenhet, sier han.

Nyeste fra Dagsavisen.no: