Politikk

Innleieboom på Oslos byggeplasser

De seks største bemanningsselskapene kan skilte med dobbelt så mange bygningsarbeidere i hovedstadsområdet som de seks største entreprenørselskapene.

Det bygges mer enn på lenge i Oslo. Etter at aktiviteten i byggebransjen stupte under finanskrisen er den nå for alvor tilbake.

Det er altså gode tider for byggebransjen. Men i skyggen av heisekranene advares det mot konsekvensene av en innleieboom i byggebransjen. For mens regjeringen sender EUs vikarbyrådirektiv til Stortinget for godkjenning, bygges Oslo i stor grad av nettopp vikarbyråer.

- Entreprenørene har hatt ansettelsesvegring. De har leid inn billig, i stedet for å ansette folk. Det vil de få svi for, sier leder Petter Vellesen i Oslo Bygningsarbeiderforening til Dagsavisen.

De seks store

Vellesen skal i dag diskutere innleieboomen i byggebransjen under en konferanse i Oslo i regi av tenketanken Manifest, der det er ventet 1000 besøkende. Bakgrunnen for debatten er blant annet en undersøkelse av byggebransjen i hovedstadsområdet, gjennomført av De Facto høsten 2011. Denne konkluderte med at fire av de seks største entreprenørselskapene reduserte bemanningen da aktiviteten gikk ned i 2008 og 2009. Ingen av «de seks store» har ifølge undersøkelsen ansatt flere fagarbeidere i takt med at veksten kom tilbake fra slutten av 2009.

- De største entreprenørene har ikke ansatt flere enn nødvendig for å dekke inn vanlig avgang, det er det samme antallet ansatte, selv om aktiviteten er langt høyere, sier Vellesen.

Det er her bemanningsselskapene kommer inn. Veksten i byggebransjen i Oslo/Akershus har blitt dekt inn med innleie fra bemanningsselskaper og utsetting av arbeid til underleverandører, som selv leier inn fra bemanningsselskapene.

Ifølge tallene fra De Facto økte bemanningsselskapenes utleie av arbeidskraft til byggebransjen med mer enn 40 prosent fra 1. kvartal i 2010 til 1. kvartal i 2011.

Høsten 2011 var det ifølge undersøkelsen 30 prosent færre fast ansatte i entreprenørselskapene enn i 2007. Samtidig kunne de seks største bemanningsselskapene skilte med dobbelt så mange bygningsarbeidere i hovedstadsområdet enn de seks største entreprenørselskapene.

Roper varsku

Situasjonen er ikke bedre nå enn den var da undersøkelsen ble gjort i høst, mener Vellesen. Og det er denne utviklingen som gjør at han nå roper varsku.

- For å holde høy kompetanse må man sørge for at opplæringen foregår i bedriftene. For å få til det må man ha et større antall fast ansatte enn i dag, sier Vellesen. Når 50 prosent av de som jobber på en byggeplass er innleide vil fagopplæringen svikte, legger han til.

Frykten er at fagarbeidere erstattes av billigst mulig arbeidskraft og at det skal gi en nedadgående spiral når det gjelder kompetanse i næringen.

Byggenæringen selv anslår at det trengs rundt 8.500 nye fagarbeidere årlig de neste årene. Ifølge tallene fra De Facto falt antallet lærlingplasser med nær 1.000 etter finanskrisen, og det har blitt tatt opp bare 4.500 lærlinger i året. I rapporten advares det mot at rekrutteringen av lærlinger er langt mindre enn behovet. Rapporten påpeker videre at det bare er et tidsspørsmål før norske byggfagmiljøer går i oppløsning dersom det ikke ansettes flere i faste stillinger.

Krever fast ansatte

Direktør for kompetansepolitikk, rekruttering og utdanning i Byggenæringens Landsforening (BNL), Jørgen Leegard, sier til Dagsavisen at de til nå ikke har sett at innleie har gått ut over fagopplæringen.

- På lang sikt kan en stor grad av innleie gå ut over læreplassene, fordi læreplasser krever fast ansatte, sier han.

En byggenæring som bygger på bare innleie vil ikke ha plass til lærlinger. Men bildet er ifølge Leegard mer nyansert når man ser hele landet under ett, enn det som kommer fram i undersøkelsen fra Oslo. I landet som helhet ligger bruken av innleie ifølge Leegard under ti prosent.

- Bedriftene våre er også interessert i å ha fleksibilitet, samtidig er de opptatt av å være seriøse aktører i næringen, sier Leegard. Han legger til BNL jobber ut fra at byggenæringen skal være produktivitets- og kompetansedrevet.

- Skal du ha en god produksjon og produktivitet er du avhengig av en god stab av fast ansatte. Jeg tror næringen finner en god balanse mellom fast ansatte og innleie, fordi du trenger en stab som kan levere over tid, sier Leegard.