Navn i nyhetene

Skeier ut med hvalbiff

At det ble en klimavalgkamp i år var en selvfølge, mener lederen for Natur og Ungdom. Men det ligger mye arbeid bak, sier hun.

Hvem: Therese Hugstmyr Woie (23)

Hva: Leder av Natur og ungdom

Hvorfor: Klima ble hovedsak i valgkampen i år

Natur og Ungdom har hatt som mål at årets valg skulle bli et klimavalg. Dette intervjuet gjøres før valgresultatene er kommet, men det ble i alle fall en klimavalgkamp – hva tenker du om det?

– Det er jo egentlig en selvfølge at det skulle være det, så det kom litt sent at partene skjønte de måtte tilpasse seg. Det er så mange tegn i tiden og stadig mer alvorlige rapporter som gjør at det bare skulle mangle.

Men klima har liksom aldri kommet helt på topp i tidligere valgkamper. Hvorfor skjedde det i år, var det først og fremst rapporten fra FNs klimapanel?

– Nei, jeg tror det jevnt over er blitt et større engasjement blant folk de siste årene, og det ligger mye arbeid bak det fra mange organisasjoner og partier, som har prøvd å kommunisere hvor alvorlig det er og hvor viktig det er at Norge tar et ansvar. Så det at det ble et viktig valgtema kom ikke av seg selv eller kun av denne rapporten.

Likevel, da den rapporten kom virket det som om det kom litt overraskende på en del partier at klima skulle bli et så et framtredende tema i valgkampen?

– Ja, den ble en viktig påminnelse for partiene, det siste sparket man trengte for å sette det på dagsorden.

Har dere merket større interesse og pågang under valgkampen på grunn av dette?

– Nei, vi kjører vårt løp og vil gjøre det vil kan for å få oppmerksomhet rundt våre saker og krav. I vår fikk vi plutselig beskjed om at gruveprosjektet ved Repparfjorden i Finnmark, som vi har jobbet mot, skulle sette i gang arbeidet i sommer. Vi har derfor brukt mye tid i sommer på å holde en protestleir i Finnmark, for det har vært viktig for oss å løfte den saken. Det at klima kom på dagsorden i valgkampen har hjulpet både partier og folk til å se det store bildet i miljø og klima. Hvis vi skal løse miljøproblemer må vi blant annet stanse raseringen av økosystemet i havet og naturgrunnlaget for reindrift. Vi har merket at vi har nådd mer ut med vår kamp i Finnmark ved at miljø ble løftet i valgkampen.

Hva var valgkampens største overraskelse for deg?

– Kanskje at regjeringen kom med nyheten om endringer i oljeskatten – at regjeringen, etter så lenge å ha stått fast ved at oljeskatten ikke skal rikkes ved, går i motsatt retning ved å si at staten skal ta en mindre del av risikoen ved oljeprosjekter. Man kan diskutere hvor bra forslaget er, men det at regjeringen innrømmer at dette er noe man må ta hensyn til i den omstillingen vi må gjennom, er viktig.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å føle et fellesskap i miljøkampen – og det har jeg virkelig gjort i sommer ved Repparfjorden. For hver dag som går er det nye folk fra lokalmiljøet som støtter oss i kampen mot gruveprosjektet. Vi har fått en bred allianse, der nye stemmer tør å komme inn i kampen.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Det er vanskelig å prioritere, særlig i en valgkamp. Å klare å velge overkommelige prosjekter er noe jeg må bli bedre på.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Bruker mye penger på å kjøpe en stor hvalbiff. Å lage en ordentlig kjøttmiddag med det mest bærekraftige kjøttet er veldig stas, enten det er hval eller rein. Det blir ikke mye biff hjemme hos en miljøaktivist! Men litt kjøtt må være lov innimellom.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Det er en lang liste, men akkurat nå er det for at Sametinget skal få mer makt. I gruvesaken har Sametinget nesten enstemmig vedtatt at det er uakseptabelt å tillate noe som får så store konsekvenser for samisk reindrift og fiske, og likevel er Sametinget så til de grader blitt overkjørt. Det er veldig vondt at samenes eget demokratiske organ ikke har mer makt, og jeg håper den nye regjeringen tar dette mer på alvor.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Den nye statsministeren. Da skulle jeg gitt en rask innføring i Natur og Ungdoms prioriteringer, for det tror jeg blir viktig for den neste regjeringen.

Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev her.