Navn i nyhetene

Vil tøyse i heisen

Riksmekler Nils Terje Dalseide (61) snur døgnet på hodet for å mekle mellom partene i årets lønnsoppgjør.

Det ble enighet i lønnsoppgjøret mellom Fellesforbundet og Norsk Industri, 18 timer på overtid. Ble det ikke søvn overhodet, på hvor mange timer?

- Det ble 35 timer i strekk uten søvn. Mekleren og mange i delegasjonene får ingen søvn i det hele tatt mens meklingen pågår, da det kreves konstant oppmerksomhet og innsats fra oss.

Dersom det ikke hadde blitt enighet ville 11.000 industriarbeidere gått ut i streik. Var det, i løpet av forhandlingene, nær ved å bli brudd?

- Begge parter hadde legitime og viktige interesser å ivareta. Det er naturlig at partene - ut fra sin rolle og sine oppgaver - på enkelte punkter har motstridende interesser. I perioder vet man ikke om det lar seg gjøre å finne en minnelig løsning som begge parter finner mer tjenlig enn en konflikt. I Frontfaget er det imidlertid meget ansvarlige og ressurssterke aktører som ikke bare ivaretar sin partssides interesser, men også tar samfunnsansvar. Og begge parter ønsket derfor sterkt at vil skulle finne en løsning uansett hvor krevende det var, og jobbet meget konstruktivt og vedvarende for å få det til. Det er årsaken til at vi meklet i så mange timer. Jeg er veldig takknemlig for det gode og tillitsfulle samarbeidet vi hadde. Og for at vi fikk det til.

Hva er de største utfordringene for deg i ukene som kommer?

- Det er at Riksmekleren som institusjon skal kunne hjelpe de parter som ser seg best tjent med en minnelig løsning på sine interessetvister til å få det til. Vi har veldig mange saker underveis i systemet i og med at det er forbundsvist oppgjør. Den neste store meklingen for min del blir statsoppgjøret. Jeg har flinke saksbehandlere hos Riksmekleren og veldig mange dyktige meklerkolleger, som gjør at jeg ser lyst på mulighetene for å løse interessetvistene for de parter som ønsker å unngå konflikt.

Hva gjør du som riksmekler når det ikke er lønnsoppgjør? Er det da gode dager med beina på bordet?

- Nei, da jobber jeg som sorenskriver i Sør-Østerdal tingrett. Jeg føler meg privilegert og takknemlig for at jeg har fått lov til å bidra til samfunnet som dommer og som mekler. Jeg er en skikkelig kløne med alle praktiske ting, så dette er kanskje et område hvor jeg kan gjøre en forskjell.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

- Det er ikke mulig for meg å peke ut en bestemt bok. Betydningen for meg ligger i summen av tankene i de bøkene jeg har lest. Det er veldig mye å lære av bøker. Som Henrik Wergeland sa: «Bokhyllen er den stige, hvorved du bliver din overmanns lige.»

Hva gjør deg lykkelig?

- Å ha noen som jeg kan være glad i og som heldigvis er glad i meg.

Hvem var din barndomshelt?

-Det var nok Thor Heyerdahl.

Hva misliker du mest ved deg selv?

- Listen er såpass lang at det vil gå utover regnskogen å gjengi hele den.

Hva gjør du når du skeier ut?

- Da gjør jeg nesten ingen ting.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

- Det er nok ikke min primære ytringsform. Jeg har så mange andre muligheter for å få fram mine synspunkter.

Er det noe du angrer på?

- Ja, og jeg prøver å lære av det.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

- Noen som har humoristisk sans, så vi kan ha et trivelig opphold mens vi er innestengt.

Nyeste fra Dagsavisen.no: