Vil tette mulig smutthull i arbeidsmiljøloven

Tekna vil endre loven for å hindre rovdrift på utenlandske IT-arbeidere.

 

Tekna har sett seg lei på at norske IT-foretak lovlig bruker innleide utenlandske arbeidere på andre vilkår enn de som jobber i Norge. Derfor vil de nå ha et lovforslag som strammer inn bruken.

–  I dag er lovverket veldig sårbart for utnyttelse. Det må vi gjøre noe med. Det er det snakk om å verne mot rovdrift på ansatte.  Vi vil ikke ha et A og B-lag. Vi mener de samme pliktene og rettighetene må gjelde for alle som jobber. Da må hele arbeidsmiljøloven gjelde, sier Lise Lyngsnes Randeberg.

–  Unntak for arbeidsmiljøloven

NRK har i en rekke saker belyst konsekvensene av utflagging av IT-arbeidsplasser. Blant annet om hvordan Arbeidstilsynet har gitt DNBs indiske Vipps-team, med underleverandøren Tata Consultancy Services, pålegg om å rette opp brudd på arbeidsmiljøloven.  I denne sammenheng ble det argumentert med at de indiske arbeiderne i hovedsak var omfattet av indisk arbeidsmiljølov, ettersom de kun var i Norge i 4-5 måneder, skriver NRK.  

Tekna mener dette reiser en bredere problemstilling, og at politikerne må på banen. 

– Det som er bekymringsfullt er at hele arbeidsmiljøloven ikke gjelder for en større andel av de som jobber i Norge. Det er nemlig en del unntak fra arbeidsmiljøloven om du kun jobber i Norge på kortere opphold. For eksempel er du da unntatt fra varslingsplikt, medvirkning og en del HMS-regler, sier Randeberg.

Tekna: Sett strek ved fire uker

Utenlandske arbeidstakere som jobber i et «begrenset tidsrom» i Norge kan i dag lovlig unntas viktige deler av arbeidsmiljøloven, blant annet HMS og forhold om varsling. 

Reglene finnes i utsendingsforskriften, som gjelder arbeidstakere som er sendt for å jobbe i et annet land i en tidsbegrenset periode.

– Men hva et kortere opphold er, har hverken blitt definert i forskrift eller ved domsavgjørelser, sier Randeberg.

Ifølge Tekna er det et alvorlig problem. De mener dagens regelverk muliggjør spekulasjon i hvor lenge utenlandske ansatte kan arbeide i Norge uten at norske arbeidsvilkår gjelder.

– Vi mener 4 uker er en riktigere definisjon av et kortere opphold, og mener det konkretiseres i forskrift. Vi må sikre i lovverket at det ikke lønner seg å gamble på kompetanse og sikkerhet. 

– Sårbart

– Norge trenger å bygge nasjonal kompetanse på sårbar digital infrastruktur. Det er viktig ut fra et sikkerhetsperspektiv å kunne fikse ting selv, om noe svikter. Da kan vi ikke ha rammevilkår som faktisk gjør det enklere å leie inn folk fra andre land enn det er å ansette norsk kompetanse, sier Randeberg, som leder fagforeningen med 72.000 medlemmer innen teknologi og realfag.

Venstres medlem i arbeids- og sosialkomiteen, Sveinung Rotevatn, mener fagforeningen tar opp en interessant problemstilling.

– Vi vurder nå om vi skal sende spørsmål til regjeringen om dette, sier Rotevatn til Dagsavisen.

Tekna mener det haster for politikerne å ta grep nå.

–  Det er prosess rundt dette i EU, der de prøver seg på 2 år som en definisjon på kortere opphold. Det går ikke. Derfor må vi tidlig på banen, og få definerte dette i vårt eget lovverk, gjennom forskrift, sier Tekna-presidenten.