Mulla Krekars kan flyttes til Kyrksæterøra slår Oslo tingrett fast. FOTO: GORM KALLESTAD/NTB SCANPIX

– Truer rettssikkerheten

PST-dokumentet som ble lest opp for lukket rett tirsdag, ble referert for åpen rett høsten 2012 og gjengitt i dommen som er offentlig. Lars Gule mener behandlingen av Krekar truer rettssikkerheten.

– Politiet har funnet voldsforherligende tekster på Mulla Krekars celle, blant annet om likvidasjoner, sa politiadvokat Vegard Rødset i den åpne delen av rettsmøtet denne uka.

Hva de voldsforherligende tekstene går ut på, vet han ikke.

– Jeg har bare fått en stikkordsmessig versjon fra PST, det ser ut som en innholdsfortegnelse til bøker, sa Rødset til pressen da rettsmøtet var avsluttet.

Men innholdet i dokumentene PST beslagla på Krekars celle i Kongsvinger fengsel er godt kjent for PST fra før. Også da PST ransaket Krekars hjem i mars 2012, fant de dokumenter med samme beskrivelser og innhold – og om organiseringen av den kurdiske opprørsbevegelsen Rawt, der Krekar omtaler seg selv som emir og øverste leder.

Hemmelig nå, ikke i 2012

En to timer og 20 minutters Paltalk-chat fra YouTube er gjengitt over sju sider i lagmannsrettsdommen fra 2012, men det samme innholdet kunne ikke gjengis denne uka uten at journalistene risikerte bot.

I samtalen svarer Mulla Krekar på spørsmål om hvilke reaksjoner som vil komme fra Kurdistan hvis han, emiren, blir dømt i Norge. Krekar svarer at han ikke vet, men om reaksjonene ikke er styrt fra Rawt kan de involvere selvmordsaksjoner og drap på nordmenn.

– Uttalelsene ble ikke tillagt vekt eller tatt hensyn til av lagmannsretten. Retten sier at rådene han gir var en uaktsom trussel, ikke at Krekar mente å true den norske staten, sier førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Lars Gule, som møtte i rettssaken som sakkyndig.

Samme som sist?

– Politiet hevder å ha beslaglagt Krekars tekster som viser at han truer rikets sikkerhet i 2015, uten å fortelle hva det dreier seg om. For meg høres det ut som en gjentakelse av tekstene politiet beslagla i 2012, sier Gule.

I tilfelle har Krekar allerede sonet for dette.

Tilsvarsrett

Gule reagerer også på at hemmelig og oppstykket informasjon gjør det vanskelig å svare på beskyldninger.

– Politiadvokaten leste opp en lapp Krekar skal ha smuglet ut av fengselet der det står «Jeg, emir for Rawt, beordrer...» uten å konkretisere hva det er han beordrer. Også Krekar har tilsvarsrett. Å ta ord ut av sin sammenheng på denne måten truer rettssikkerheten, sier Gule.

– At Krekar har vært leder for en farlig gruppering, Ansar-al-Islam, betyr ikke at han er det i dag, sier Gule.