Tidligere Nav-direktør: – Vi handlet i god tro

Nav kan ikke alene ta skylden for trygdeskandalen, sa etatens tidligere direktør da han forklarte seg for Stortinget fredag.

Fredag fortsatte høringen om trygdeskandalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Den første som måtte forklare seg for kontroll- og konstitusjonskomiteen, var tidligere Nav-direktør Joakim Lystad. 

Han måtte gå av i 2015 etter en datasprekk på 1,5 milliarder kroner og ble erstattet av nåværende Nav-direktør Sigrun Vågeng, som skal i ilden senere i dag.

Les også: Derfor ble Lystad avsatt som Nav-direktør

I likhet med tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch, åpnet Lystad med å beklage overfor de berørte. 

– Jeg vil sterkt beklage overfor de berørte at vi praktiserte trygdeforordningen feil i min periode. 

Arne Strand: Drepende kritikk

Kan ikke huske å ha behandlet noen saker

Kjernen i trygdeskandalen er at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. 

Ifølge Busch har dette ført til at 75 feilaktige dommer er blitt avsagt.

Lystad sier at han ikke kan ha huske å ha hatt noen saker på sitt bord om at norsk folketrygdlov var i strid med trygdeforordningen. 

– Jeg kan ikke huske at jeg selv behandlet noen saker relatert til dette. 

Lystad forteller at den nye trygdeforodningen fra EU ble sendt til Nav i 2012 uten noen føringer. 

Den tidligere Nav-direktøren tar likevel selvkritikk for at forordningen ble tolket feil i hans periode i etaten. 

– Ansvaret var mitt. 

Tillitsvalgte: – Ukultur kan ha ført til at Nav-brukere blir møtt med mistenksomhet og kontroll

– Ikke eneansvarlige 

Alt ansvaret kan imidlertid ikke plasseres hos Nav, ifølge Lystad. 

– Vi kan ikke sies å være eneansvarlige for dette. 

Han viste til at også Arbeids- og sosialdepartementet var involvert da trygdeforodningen ble innført i 2012. 

– Vi fikk ingen signaler fra departementet eller Trygderetten om at vi praktiserte feil. Vi handlet i god tro, sier Lystad. 

Ifølge Lystad var det først i 2014 en sak relatert til trygdeforordningen ble diskutert innad i Nav. Det skjedde i et internt forum, men denne diskusjonen ble ifølge Lystad ikke løftet opp til ledelsesnivå.

For dårlig kompetanse

Nav har i en intern rapport konkludert med at EØS-kompetansen er for lav i etaten og at det kan ha bidratt til feiltolkningen av EU-forordningen. 

Lystad pekte selv på manglende EØS-kompetanse som en viktig grunn til at EU-forordningen ble praktisert feil under høringen fredag. Han mener denne kompetansen bør heves. 

– Jeg så ikke da at jeg burde nedpriortere andre områder for å styrke denne delen av etatens arbeid.

Senere i dag skal arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og statsminister Erna Solberg (H) forklare seg.

Trygderetten uenig med Nav: «Spesiell situasjon»