Nav-rapport: Mangelfull kompetanse og dårlig kapasitet og kommunikasjon årsaken til Nav-skandalen

Mangelfull kompetanse og dårlig kapasitet og kommunikasjon førte til Nav-skandalen, ifølge internrapporten som ble lagt fram tirsdag.

– Det er ikke én enkelt årsak til at ting har gått såpass galt, sa revisjonsdirektør Terje Klepp i Nav på en pressekonferanse torsdag.

Klepp nevner likevel det han mener er de viktigste årsakene til Nav-skandalen:

– Det er de tre K'ene, som jeg kaller de. Mangelfull kompetanse, dårlig kapasitet og dårlig kommunikasjon, både internt og eksternt.

Les også: Nav-direktøren: Burde forstått omfanget tidligere

Navs internrevisjon har fått i oppgave å gjennomgå hva som skjedde da EØS-forordningen om bruk av trygd i utlandet trådde i kraft, og hva som skjedde etter trygderettens konklusjoner i 2017.

Rapporten som ble lagt fram torsdag, ble ferdig sent onsdag kveld, ifølge Kleppe.