Helge Lund slutter som komnsernsjef i Statoil etter 10 år. FOTO: CARINA JOHANSEN/NTB SCANPIX

Slutter i Statoil umiddelbart

SIER OPP: Konsernsjef Helge Lund går til ny jobb i Storbritannia.

Konsernsjef Helge Lund slutter i Statoil og går til jobben som toppsjef i det internasjonale olje- og gasselskapet BG Group. Statoil-aksjen sank med 2 prosent da børsen åpnet.

Helge Lund fratrer stillingen umiddelbart, men vil stå til disposisjon for Statoil i oppsigelsestiden fram til 1. mars neste år, står det i en børsmelding onsdag morgen. Han har vært konsernsjef siden 2004.

Helge Lund er den første sjefen i Statoil som ikke blir tvunget ut av jobben på grunn av en skandale knyttet til selskapet. Alle de seks foregående toppsjefene siden opprettelsen i 1972 har måttet gå etter kritikk eller avsløringer.

I en parallell børsmelding i London bekrefter det internasjonale olje- og gasselskapet BG Group at Helge Lund starter som selskapets nye leder fra 2. mars. Selskapets hovedvirksomhet dreier seg om utvikling og produksjon, spesielt av flytende naturgass (LNG).

Oslo Børs reagerte med å sende Statoil-aksjen ned med 2 prosent da handelen startet onsdag. Tilsvarende steg BG Groups aksjekurs med 1,7 prosent i London og ble en av børsens mest framgangsrike onsdag formiddag.

Minimum 20 millioner

– Jeg kunne fortsatt noe lenger, men det er en tid for alt. Fornyelse er viktig, både for Statoil og for meg. Etter en samlet vurdering kom jeg til at tiden er inne for et skifte. Jeg har både lyst og energi til å påta meg en ny lederutfordring, og jeg fant at denne muligheten er den rette, sier Helge Lund i børsmeldingen fra Statoil.

Ifølge BG Group skal Lund få en grunnlønn tilsvarende 15,7 millioner kroner i den nye stillingen. I 2012 tjente han 14,4 millioner, mens lønnen i fjor skal ha vært 13,8 millioner kroner.

Foruten grunnlønnen inneholder den femårige avtalen mellom Lund og BG Group også enighet om en årlig godtgjørelse på 30 prosent av grunnlønn som kompensasjon for pensjonsytelser, en bonus på opptil 200 prosent av årslønnen og en langsiktig bonusordning med en verdi på opptil 9 millioner pund per år, om lag 94 millioner kroner.

Han vil også få aksjer verd 12 millioner pund i BG Group over en periode på fem år.

– 9 millioner pund er den øvre rammen i avtalen, men et realistisk anslag er at dette vil ligge på rundt 4 millioner pund per år, sier pressekontakt Mark Todd i BG Group til NTB. Han understreker at Lund bare er garantert å få utbetalt grunnlønnen og pensjonskompensasjonen. Resten av pakken er resultatavhengig.

Den totale årlige godtgjørelsen ligger an til å være minimum 20 millioner kroner.

Konstituert i Statoil

Styret i Statoil har konstituert Eldar Sætre som konsernsjef med umiddelbar virkning. Sætre har sittet i sentralledelsen av Statoil siden 2003, vært økonomi- og finansdirektør til 2010, og siden hatt ansvar for strategi og forbedringer. Han vil få en grunnlønn på 5,7 millioner og ta del i ordningen for bonus og opsjoner tilsvarende den Helge Lund har hatt.

– Jeg vil takke Helge Lund for hans store innsats for Statoil gjennom ti år. Statoil er blitt et sterkere selskap under hans ledelse. Leteresultater og avkastning for aksjonærene har vært blant de beste i industrien, og selskapets integritet og verdimessige plattform er styrket, sier styreleder Svein Rennemo i Statoil.

Skal finne sjef

Under Helge Lunds ledelse har Statoils verdi på børsen steget fra 189 til mer enn 500 milliarder kroner. Selskapet har økt produksjonen fra rundt 1,1 til 1,9 millioner fat oljeekvivalenter per dag. Samtidig er antallet arbeidsulykker og alvorlige hendelser redusert kraftig.

– Vi har skapt verdier for Statoils aksjonærer og samfunnet, samtidig som vi har styrket vår ressursbase på norsk sokkel og internasjonalt, sier Helge Lund i børsmeldingen.

Styret i Statoil har nedsatt et underutvalg med fire av styrets medlemmer som har startet arbeidet med å finne ny konsernsjef. Styret vil også engasjere en ekstern rådgiver i søket. (NTB)

 

Bellona følte seg lurt av Lund

Bellona-leder Frederic Hauge håper Statoil-sjef Helge Lunds avgang markerer slutten for hans tenkemåte. Hauge ønsker seg en etterfølger som leder selskapet inn i fornybarsamfunnet.

– Først må vi si takk for kampen til Helge Lund. Vi har hatt mange uenigheter de siste ti årene. Særlig gjelder det de gangene Lund lurte oss til å tro at han faktisk ville snu selskapet i en grønnere retning, gjennom satsing på havvind og co2-fangst på Mongstad, og i stedet dro selskapet inn i skifergass og oljesand, sier Bellona-leder Frederic Hauge til NTB.

– Om Lund hadde vært visjonær og brukt like mye tid og penger på grønn energi som på de aller verste formene for oljeutvinning, ville Statoil vært et helt annet selskap i dag, mener Hauge.

– Vi håper Helge Lunds avgang også markerer slutten for hans tenkemåte. (NTB)

 

NITO stusser over Lunds timing

Ingeniør- og teknologforbundet NITO stiller seg undrende til tidspunktet for Helge Lunds avgang.

– Jeg tar til etterretning at Lund forlater Statoil, men stiller meg undrende til at han velger å gjøre det akkurat nå, sier NITOs president Trond Markussen i en kommentar til at det onsdag morgen ble kjent at Lund gir seg som toppsjef i det delstatlige oljeselskapet.

– Innen olje og gass er det for tiden redusert aktivitet, oppdrag går til utlandet og konsekvensen er mange nedbemanninger. Det er mye vi skulle sett Statoil gjorde annerledes, sier Markussen.

Organisasjonen han leder er blant annet redd for at petroleumskompetansen i Norge forvitrer. (NTB)

 

YS mener Lund har kjørt for hard linje

Leder YS i Statoil, Bjørn Asle Teige, ser fram til å samarbeide med ny konsernsjef i Statoil og takker avtroppende toppleder Helge Lund for følget.

Teige mottok nyheten om Lunds avgang onsdag og hadde følgende umiddelbare kommentar:

– Vi har hatt våre runder med forskjellig syn på hvordan vi gjør ting, men vi takker han for følget og ønsker ham lykke til i ny jobb.

– Hvordan har han vært som leder?

– Etter vår smak har han ryddet og solgt altfor hardt, som det blir vanskelig å reversere, sier Teige til NTB.

Han ser fram til å samarbeide med konstituert konsernsjef Eldar Sætre om å videreutvikle Statoil som en solid, langsiktig og samfunnsbevisst bedrift:

– Han opplever vi som en stødig kar som folk har tillit til. (NTB)