Anders Behring Breivik mange likhetstrekk med fascistene og med nazistenes tankegods, mener historiker og seniorforsker Terje Emberland. Her hilser han på aktor Svein Holden i retten.

Slakter den første psykiatriske rapporten

Historiker mener den første psykiatrirapporten feiler fordi den ikke tar hensyn til historien og at lignende ting har skjedd før.

Psykiaterne som mener Anders Behring Breivik er utilregnelig har ikke sett på hans virkelighetsforståelse innenfor et ideologisk rammeverk, mener historiker Terje Emberland.

– Alt dette har historiske paralleller, lignende ting har skjedd før, sa Emberland til retten torsdag.

Kraftig i rette

Terje Emberland, historiker og seniorforsker ved Holocaust-senteret, gikk kraftig i rette med erklæringen av Breivik som psykotisk fordi han mangler virkelighetsforståelse og har storhetstanker om seg selv.

Den første rettspsykiatriske rapporten, skrevet av Torgeir Husby og Synne Sørheim, ikke har tatt innover det ideologiske rammeverket Breivik har plassert seg selv i, mener han.

– Denne type handlinger har vi sett en rekke ganger i historien. Vi kan trekke paralleller til nazistenes SS, som rettferdiggjorde sine handlinger med en raseideologi som har fellestrekk med Breiviks, forklarte Emberland.

Terrornettverket

Også den hierarkiske strukturen Breivik gir det angivelige terrornettverket Knights Templar bærer en rekke likheter med SS-systemet. Det hadde riddere som forbilder og lånte symboler fra andre ideologier, som norrøn mytologi, etablerte en egen rangordning med egne titler på siden av det tradisjonelt militære og stilte seg selv i et slags kvasireligiøst skjær ved bruk av prangende og pompøse uniformer og ritualer.

Emberland mener mye av det som fremstår som bisarr tenkning i Breiviks ideologi kan forklares ut fra den ideologiske konteksten. Den høyreekstreme hilsenen hans hører også hjemme i fascistisk tradisjon.

– Den minner om eksempelvis romerhilsenen, selv om den ikke er lik. Det som er typisk, er at denne type hilsninger i forskjellige utforminger er gjennomgående brukt av fascister, sa han.

Jesus-kall ikke uvanlig

Emberland mener man innen ekstreme grupper har få personer som kan kalles «gale», men at man drives framover av ideologi og en felles forståelse av et høyere mål som fritar enkeltindivider for personlig ansvar. Historikeren ble av aktor Svein Holden spurt om Breiviks messianske kall og følelse av å være utvalgt.

– Det at man tror man har en skjebnebestemt oppgave til å redde verden, mener jeg henger sammen med konspirasjonstenkning. En person føler han er den eneste som ser problemene og føler han er utvalgt til å løse dem, sa Emberland.

Statsadvokat Inga Bejer Engh viste til at påtalemyndigheten mener Breivik er alene om terrorangrepene og det ikke eksisterer noe terrornettverk, og lurte på hvordan parallellene til grupper og sekter da kunne gjøre seg gjeldende for ham.

– Det er saken uvedkommende. Han skaffet seg en referanseramme på internett og avskar seg selv fra motforestillinger, sa han. (NTB)