Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil starte høsten med å forhandle fram en avtale med Nye Veier. Det skal bli en slank organisasjon med et totalls antall ansatte. FOTO: MIMSY MØLLER

Skal bygge vei dobbelt så raskt

Med Ketil Solvik-Olsens nye veireform, godt hjulpet av 30 milliarder bomkroner, skal det bygges veier dobbelt så raskt.

Noe av det siste som ble klart før samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) gikk ut i sommerferie, var at det nye veiselskapet Nye Veier AS skal holde til i Kristiansand-regionen.

Veiselskapet etableres for å få fart på veiutbyggingen i Norge, og innen de neste 20 årene skal selskapet ha sørget for utbygging av blant annet ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand, ny E39 fra Kristiansand til Stavanger og ny E6 fra Hedmark til Nord-Trøndelag.

LES OGSÅ: Nytt veiselskap får 130 milliarder i startporteføljen

Halve tida

Det mest interessante for velgerne er nok likevel hvor mye raskere vi vil få nye veier på plass, nå som Nye Veier er på plass.

– Hvis snittet i dag er ti år, så vil vi ned på fem år. Gjerne raskere også, sier Solvik-Olsen.

Et viktig virkemiddel er statlig plan – altså at staten har ansvar for planprosessen for en veistrekning, ikke fylkeskommunen eller kommunen.

– Før vi satte i gang med dette, fikk vi reaksjoner som: «Nei, dette er å overkjøre lokaldemokratiet». Nå sier de samme politikerne at dette er det flotteste som har skjedd. Nå er det ikke sånn at én og én kommune sitter og prøver å lure gjennom egne saker i større prosjekt. Vi har en hånd på rattet, alle vet hva de har med å gjøre og du får altså en mye raskere prosess.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Bompenger

Selskapet skal finansieres med lån, direkteoverføringer fra staten, veiavgift og bompenger.

– Vi har sagt at i lån så skal de kunne dra opp en driftskreditt som er på opptil 7 milliarder kroner. Når det gjelder bompenger, så har vi sagt at det ikke er i veiselskapet en skal ta omkamper på bompengenivåer, det gjør vi i bompengereformen. For veistrekningene i veiselskapet har vi lagt til grunn snitt-bompengeandelen som lå i Nasjonal Transport, og overført til veiselskapets totale portefølje. Ut ifra det anslår vi at finansieringen fra bompenger vil ligge på 30 milliarder kroner. Men i arbeidet med bompengereformen har jeg som mål å redusere dette vesentlig, sier statsråden.

LES OGSÅ: Har ikke lyst til å blakke seg på ny E18

Avtale i høst

Opposisjonen mener Solvik-Olsens modell øker faren for byråkrati. Det avviser han.

De vegstrekningene vegvesenet har hatt ansvaret for, men som nå blir overført fullt og helt. Så de som sier at det her blir dobbelt byråkrati, tar feil. Ligger prosjektet i veiselskapet, har ikke vegvesenet noe med det å gjøre. Ligger prosjektet i vegvesenet, så har ikke veiselskapet noe med det å gjøre, sier han. I høst skal statsråden og styret i selskapet avtale detaljene knyttet til selskapets friheter.

LES OGSÅ: Krever bomvekst

 

– Norges største bompengevedtak

Geir Pollestad vedder på at bompengeandelen ender på 60 milliarder.

– Her snakker statsråden om en bompengeandel på 30 milliarder, men jeg ville heller satset pengene mine på at det blir nærmere 60 milliarder. Det blir bare dyrere og dyrere å bygge vei, og usikkerheten knyttet til kostnader ved prosjekter som er kommet så kort i planleggingen, er stor. Jeg står ved at veiselskapet er Norges største bompengevedtak, sier Rogaland-representanten Geir Pollestad fra Senterpartiet.

– I tillegg er det problematisk at det legges opp til maks fem milliarder kroner i årlige overføringer til Nye Veier i staten. Med en liten grense til å ta opp lån. Det er i hvert fall det statsråden har lagt opp til i proposisjon som er oversendt Stortinget, sier Pollestad videre.