Over hundre personer får jobb som plastryddere

Over hundre personer vil i løpet av neste år få jobb som plastryddere langs norskekysten og på Svalbard.

Handelens Miljøfond presiserer at det ikke er slik at de sysselsetter folk til jobb som plastryddere. Regionale virksomheter kan derimot levere tilbud på å utføre ryddejobben i sitt fylke. 

TV-aksjonen samlet forrige uke inn 215,7 millioner til Verdens Naturfond (WWF) og deres arbeid mot plast i havet.

Også andre tiltak satser nå på plastrydding langs norskekysten. Handelens Miljøfond står bak det som er Norges første nasjonale ryddeprogram for plastforsøpling. 40 prosent av ytre kyst i Norge og Svalbard skal ryddes for makroplast innen utgangen av 2023.

– De neste tre årene skal hundrevis av profesjonelle søppelryddere renske strender og vassdrag over hele Norge for makroplast, sier daglig leder Rasmus Hansson i Handelens Miljøfond til Nationen.

Makroplast er de store, lett synlige bitene med plast. Plastbiter som er mindre enn fem millimeter, kalles mikroplast.

Nordland, Trøndelag og Vestland blir de første fylkene til å sette i gang med det nasjonale plastryddeprogrammet. Prosjektet finansieres gjennom plastposeavgiften. Handelens Miljøfond får 50 øre for hver plastpose nordmenn kjøper fra fondets medlemmer.