Nav ber folk som tror de er rammet av trygdeskandalen om å ta kontakt

Nav har brukt 120 millioner kroner på utbetalinger eller på å slette gjeld etter feiltolkningen av EØS-reglene. Nå ber de folk som tror de er rammet ta kontakt.

– Vi har nå gjennomgått om lag 42.000 saker for å finne de aktuelle sakene. Arbeidet med å lete etter saker pågår fortsatt, men jeg vil oppfordre alle som tror de kan være rammet av denne feiltolkningen, og som ikke har fått brev fra oss, om å ta kontakt, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Til nå har 2.300 personer fått omgjort tidligere vedtak. Rundt 120 millioner kroner er brukt på utbetalinger eller til å slette gjeld i forbindelse med feiltolkningen av EØS-reglene.

Flere personer ble straffeforfulgt og dømt til fengsel som følge av feiltolkningen mellom 2012 og 2019.

– Vi anslår at det totalt er om lag 4.000 personer som kan være rammet av feiltolkningen av EØS-regelverket etter 1. juni 2012. Til nyttår skal alle disse sakene være ferdigbehandlet, sier Holte.

Debatt: «Deres moralske kompass blir lagt i en skuff. Disiplinen til Nav som organisasjon blir hovedfokuset.»

Berørte som har hatt et økonomisk tap på grunn av Navs feiltolkning, kan også ha krav på fri rettshjelp til å fremme erstatningskrav. Det samme gjelder ved eventuell klage på avslag på erstatning. Nav har begynt å behandle erstatningssaker.

– I alt 89 personer har søkt om erstatning, og av dem er 69 saker ferdig behandlet. 17 av disse har fått innvilget til sammen 1,4 millioner kroner i erstatning, sier Holte.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.