LO-leder Gerd Kristiansen mener det er KS som kan løse lærerstreiken. FOTO: TOR ERIK SCHRØDER/NTB SCANPIX

Mener KS må trekke lærerkrav

LÆRERKONFLIKTEN: LO-leder Gerd Kristiansen mener det er KS som sitter på løsningen i den fastlåste konflikten.

Kristiansen sier KS må trekke kravet om at lærere må være til stede i arbeidstiden.

Samtidig med utspillet sier LO-lederen at partene så langt har vist liten vilje til å finne en løsning på konflikten som nå omfatter 9.000 lærere.

– Her er det KS som sitter med nøkkelen til løsning. Men partene må sette seg ned og finne ut av dette, og ikke drive og møte hverandre ti minutter om gangen og så forlate hverandre. Det går ikke, sier LO-leder Gerd Kristiansen til Dagens Næringsliv.

LO-organiserte er i mindretall i lærerkonflikten hvor det er Utdanningsforbundet som er desidert størst. Skolenes landsforbund og Musikernes fellesorganisasjon erklærte fra første stund konflikt etter forhandlingene før sommeren. Utdanningsforbundets medlemmer stemte nei ved uravstemning etter å ha tatt stilling til kravet til at lærerne skulle være til stede på skolen i minst 7,5 timer.

LO-lederen mener partene må legge alt de først ble enige om til side og begynne på nytt for å finne en løsning lærerne kan leve med.

– Så lenge kravene om tilstedeværelse, som medlemmene har takket nei til, ligger der så sterkt som det gjør, så får de ikke noen løsning. Det kan ikke Utdanningsforbundet takke ja til, og det må KS forstå. Vi sitter ikke inne i forhandlingene, men det virker i det offentlige rom som at KS er veldig steil når det gjelder tilstedeværelsesplikt, sier Kristiansen til avisen.

 

Regjeringens støttepartier kritisk til KS

Både Venstre og Kristelig Folkeparti er kritisk til KS' håndtering av konflikten med lærerne.

Birgitte Iversen

– Jeg reagerer på opplysningene som har kommet fram om at 92 prosent av kommunene ikke har tatt stilling til KS' forhandlingsmandat. Det viser at prosessen i forkant av denne konflikten har vært altfor dårlig, sier skolepolitisk talsmann i KrF, Anders Tyvand, til NTB.

Ifølge en kartlegging LO-Aktuelt gjennomførte i mars, har kun 8 prosent av kommunene, altså kun 25 kommuner, behandlet mandatet til ny arbeidstidsbestemmelse for lærerne politisk.

De siste ukene har en rekke ordførere og lokalpolitikere gått ut med hard kritikk av sin egen interesseorganisasjon og hevdet at KS' linje overfor lærerne ikke gjenspeiler hva kommunene selv ønsker.

Lytt til kommunene

Venstre-leder Trine Skei Grande bør KS lytte til signalene fra kommunene.

– KS bør lytte nøye til de voksende signalene som nå kommer fra kommunene, som tross alt er lærernes arbeidsgiver og KS' oppdragsgiver, uttalte Grande til NTB torsdag.

Hun kritiserer også KS for å ha avvist forslaget fra Utdanningsforbundet om å se om man kunne få en løsning som i Oslo, hvor partene lyktes i å bli enige om en løsning. Forslaget kom under sonderingene i forrige uke.

– Jeg setter spørsmålstegn ved hvorfor dette ble så raskt skutt ned av KS, all den tid man fikk til en løsning her og unngikk at elevene ble rammet av streik, sier Grande.

Behov for oppvask

Anders Tyvann mener lærerkonflikten må få et etterspill i Kommune-Norge.

– Jeg mener det er behov for en oppvask i Kommune-Norge i kjølvannet av denne konflikten. Når en konflikt i arbeidslivet fører til en streik som rammer så mange, må vi i alle fall kunne forvente at partene har et klart mandat fra dem de faktisk representerer.

Lærerorganisasjonene trapper opp neste uke, og da vil nesten 9.000 lærere være i streik. Streiken rammer da langt over 100.000 elever over hele landet.
– 99,5 prosent positive

Kommunikasjonsdirektør i KS, Jørn Ivar Baade, sa til NTB torsdag at mandatet er vedtatt av Hovedstyret i KS og at prosessen bak mandatet er helt i tråd med KS' retningslinjer og vedtekter.

Han minner også om at 99,5 prosent av KS' medlemmer støttet den opprinnelig anbefalte skissen til ny avtale, da den gikk til uravstemning før sommeren. (NTB)

 

Ingen bevegelse i lærerstreiken

Den tredje skoleuken i streik går mot slutten, men det er ingen tegn til bevegelse hos partene.

Anne Marjatta Gøystdal

Verken arbeidsgiverorganisasjonen KS eller noen av lærerorganisasjonene hadde fredag noe å meddele. Ifølge partene er det ingenting som tyder på at noe vil skje i helgen heller.

– Det korte svaret er nei. Det er ikke noe nytt nå, sier avdelingssjef Rikke Bjurstrøm i Utdanningsforbundets kommunikasjonsavdeling til NTB.

Dermed går streiken etter alt å dømme inn i sin fjerde uke.

Lærerorganisasjonene trapper opp neste uke, og da vil nesten 9.000 lærere være i streik. Organisasjonene vil se an situasjonen før de ser på eventuelle nye streikeuttak utover dette.

Ingen av partene vil si noe hvordan de jobber videre for å løse floken. Det er ikke planlagt nye samtaler mellom partene nå.

Ber KS revurdere

Skolenes landsforbund gjentok fredag sitt utspill fra tidligere i uken. Organisasjonen mener man bør forlenge den gamle arbeidstidsavtalen og la den ligge fast i to år. I mellomtiden bør det opprettes et utvalg hvor KS, lærerne og regjeringen går sammen for å diskutere bredere rundt læreryrket.

– Vi mener hovedstyret i KS må samle seg for å revurdere dette. Det er et pragmatisk forslag som er egnet til å skape ro, sier leder Anne Finborud.

KS har avvist forslaget, og etter det NTB erfarer var det fredag ingen planer om å se på det på nytt.

Vanskelig å ta igjen

For hver dag som går, øker bekymringen for at elevene ikke skal klare å ta igjen det tapte.

– Hver dag med streik er en dag med tapt undervisning. Jo lenger det varer, jo vanskeligere blir det, sier Elisabeth S. Gundersen, leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen.

Hun vil ikke angi noe brytningspunkt for når streiken har vart så lenge at elevene ikke lenger vil ha mulighet for å komme gjennom pensum.

Streiken slår dessuten ulikt ut hos barna. Noen barn er mer ressurssterke og flinkere til å ta igjen tapt undervisningstid enn andre.

– Bekymringen er at ressursene er ulike hos barna, og hvordan man takler det, kan gi store utslag, sier Gundersen. (NTB)