Mener Arbeiderpartiet rir to hester i naturvernet

– Dette er to forslag som kræsjer fullstendig med hverandre, sier SVs Lars Haltbrekken om Aps seneste utspill om natur.

– Først vil de finne verdien av å ta vare på naturen, og så vil de skyte flere ulver, en art som Ap selv fikk fredet i 1973, påpeker Haltbrekken.

– Ap rir for tiden to hester i naturvernet.

Les også: Naturødeleggelser kan ramme norsk økonomi knallhardt

– Den viktigste loven

Det var tidligere denne uka at Ap foreslo å oppnevne et naturrisikoutvalg for å få vurdert hvilke konsekvenser tap av natur kan få for norsk økonomi, for deretter å foreslå endringer i naturmangfoldloven for å gjøre det enklere å skyte ulv.

Mens Ap har fått skryt fra blant annet miljøorganisasjonene for det første forslaget, har de fått minst like mye kjeft for det andre, blant annet av NOAH. Dyrevernsorganisasjonen mener naturmangfoldloven vil bli rasert hvis den endres slik Ap ønsker.

– Naturmangfoldloven er den viktigste loven vi har for å ta vare på naturen, istemmer Haltbrekken.

– Det var en kjempestor seier da den rødgrønne regjeringen la den  fram og fikk den vedtatt i Stortinget i 2009. Nå går Ap til angrep på den, konstaterer han.

Les også: Norge taper allerede milliarder på natur i ulage

– Overrasker oss

Det at Ap også vil stemme for et forslag fra Sp om å skyte to ulveflokker innenfor ulvesonen, bidrar ytterligere til «kræsjet» med forslaget om et naturrisikoutvalg, mener Haltbrekken.

– Det overrasker oss at Ap vil stemme for dette, til tross for advarsler om at forslaget kan være i strid med loven. Her skal Frp ha honnør. De vil ikke stemme for forslaget fordi det kan være ulovlig, sier Haltbrekken.

– Ap er opptatt av norsk økonomi. Kan det ikke hevdes at ulven skader norsk økonomi ved at den tar sau?

– Ulven er også med på å regulere bestanden av hjort og elg. Hva ville ha skjedd hvis vi hadde fått vill vekst i de bestandene? Det ville ha ført til økonomiske tap for skogbruket fordi elg og hjort beiter ned skogen. Ulven kan dermed være en inntektskilde. Den har uansett en rolle å spille i naturmangfoldet, svarer Haltbrekken.

Vil stemme med Ap

– Vil SV stemme for Aps forslag om et naturrisikoutvalg?

– Det er vi for. Vi hadde for noen år siden en analyse av hva økosystemtjenestene er verdt. Det å finne ut hva vi risikerer ved tap av natur eller ved å utrydde planter eller dyrearter, vil være en fin oppfølging av det, svarer Haltbrekken.

– Men én ting er å utrede dette, en slik utredning må også følges opp med lovverk og en styrket innsats, og ikke ved en svekkelse av lovverket og innsatsen.

Ap har blant annet overfor NTB, argumentert med at en endring av naturmangfoldloven, i tråd med det partiet ønsker, vil skape større samsvar mellom bestandsmålet og antallet ulver i Norge, og at det vil kunne dempe konfliktnivået.

- Det er bra SV vil stemme for Arbeiderpartiets forslag om å opprette et naturrisikoutvalg, det blir en viktig sak for oss denne våren, og det er ingen motsetning mellom oss, sier Aps Åsmund Aukrust, som er medlem av Stortingets energi- og miljøkomité.

- I rovdyrpolitikken ser vi at konfliktnivået har eskalert, det er en trussel også for rovdyrenes status. Vi mener det er avgjørende å ha en politikk som er i tråd med det Stortinget har vedtatt. Det er et ærlig standpunkt å ønske seg mange flere rovdyr i norsk natur, men vi mener at når vi først har bestandsmål for rovdyr, må disse holdes.